Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

มูเดินสาย เที่ยวในตัวเมืองตราด

เพราะทุกสถานที่มีที่มา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งน่าค้นหา ชวนย้อนกาลเวลาไปกับแหล่งเที่ยวชมที่น่าสนใจในจังหวัดตราด ดินแดนแห่งท้องทะเล ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งวันวาน และแน่นอนว่า “สายมู” ต้องไม่พลาด

สายมูหรือผู้ชื่นชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ขอแนะนำอีกสถานที่แห่งความงดงามและทรงคุณค่าในตัวเมืองตราด มาร่วมกันค้นพบเสน่ห์ที่ห้ามพลาดไปร่วมกัน

เสริมพลังป้องภัยพาล ที่ศาลหลักเมืองตราด

 “ศาลหลักเมืองตราด” เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากศาลหลักเมืองอื่น ๆ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีน  เพื่อคุ้มครองเมืองตราดให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเก๋งจีน

ศาลหลักเมืองเป็นดั่งศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีจะมีการจัดงาน “วันงานพลีเมือง” ที่ชาวจีนเรียกกันว่า “วันเซี่ยกงแซยิด” ซึ่งหมายถึงวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นเอง

ในอดีตเคยมีเรื่องน่ามหัศจรรย์ของหลักเมืองตราด ในสมัยที่ตกอยู่ใต้อำนาจฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสสังเกตเห็นชาวเมืองตราดพากันเดินทางมากราบไหว้หลักเมืองอยู่เป็นประจำ จึงคิดให้คนไปถอนเสาหลักเมืองทิ้ง แต่ถอนเท่าไหร่ก็ถอนไม่ขึ้น ขุดเท่าไหร่ก็ขุดไม่ได้ แม้จะดึงเสาหลักเมืองด้วยแรงช้างสาร ก็ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ต่อมาในภายหลังชาวเมืองตราดจึงได้ทำการบูรณะหลักเมืองนี้ให้คงสภาพดี และเป็นที่สักการบูชาของชาวเมืองเสมอมา

หากเดินทางมาจังหวัดตราด ขอชวนเข้ามากราบศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคล

เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเสริมพลังในการปกป้องภัยอันตราย เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

ศาลหลักเมืองตราด

ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดตราด

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.

ย้อนเรื่องราววันวาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตราด

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองตราด มีลักษณะอาคารเรือนไม้ เสาปูน ใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยาซึ่งเคยเป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 แต่เคยบูรณะมาแล้วเนื่องจากไฟไหม้เมื่อปี 2547 ภายในมีการจัดแสดง 6 หัวข้อ

1.มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมเมืองตราด จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดตราด

2.ผู้คนเมืองตราด จัดแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตราด อาทิ ไทย จีน เขมร ญวน ชอง

3.ลำดับทางโบราณคดีและประวัติเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดตราดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นสมัยประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์(สมัยรัชกาลที่ 1-4)

4.เหตุการณ์สำคัญในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องการส่งมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส การพระราชทานพระแสงราชศาสตราประจำเมือง และการเสด็จประพาสเมืองตราด

5.เหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง จัดแสดงเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์ยุทธนาวี โดยจำลองห้องจัดแสดงเป็นเรือรบ

6.ตลาดเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวการค้าในตลาดเก่าและสภาพปัจจุบันของตลาดเมืองตราด

ปัจจุบันบริเวณใต้ถุนอาคารมีการจัดแสดงภาพในอดีต เล่าชีวิตวิถีตราด

มาเที่ยวชมแล้ว ยังสามารถเดินลัดเลาะไปยังถนนด้านหลัง ซึ่งมีสตรีทอาร์ตเมืองตราดเป็นทางยาวบนกำแพงภายนอกของสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

วัดบุปผาราม หลากมิติความงดงามนิรันดร์กาล

ภาพเขียนบนเพดาน จุดรับพลังเพื่อความเป็นสิริมงคลในการขอพร ที่วิหารปางไสยยาสน์

“วัดบุปผาราม” ชาวบ้านเรียกว่า “วัดปลายคลอง” เนื่องจากที่ตั้งอยู่บริเวณปลายคลองบางพระ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดบุปผารามมีหลักฐานบันทึกความเป็นมาสำคัญๆ ของวัด อาทิ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2225 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์หรือหลวงพ่อโหได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบุปผารามครั้งใหญ่

แรกที่เข้ามาสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื่นเย็นหัวใจ เพราะเป็นวัดที่เงียบสงบ คงความเป็นวัดแบบดั้งเดิมอยู่มาก พรั่งพร้อมด้วยเรื่องราวมากคุณค่า การเข้าชมในหลายส่วน จึงต้องติดต่อล่วงหน้า โดยมีไฮไลต์สำคัญ ๆได้แก่

พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม

สถานที่นี้จะถูกปิดไว้เสมอ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน เนื่องจากเก็บรักษาวัตถุโบราณหายากเอาไว้เป็นจำนวนมาก ห้ามถ่ายภาพอย่างเด็ดขาด และหากจะเข้าชมควรติดต่อล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์อีกหลังอยู่บริเวณด้านหน้าใกล้กับลานจอดรถ เก็บสะสมวัตถุโบราณไว้มากมาย โดยมีพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านคู่เมือง

รวมทั้ง พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 ทรงเครื่องต้น ที่ทรงพระราชทานแห่ผู้ว่าราชการเมืองตราด เมื่อปี 2427 นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหระทึก

โบสถ์หลวงพ่อโต

โบสถ์หลวงพ่อโตอยู่ฝั่งซ้ายสุด

เป็นโบสถ์ที่ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์ แต่ยังคงโครงสร้างและศิลปะสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์เอาไว้ ภายในประดิษฐาน“หลวงพ่อโต” องค์พระประธานของโบสถ์ซึ่งมีศิลปะแบบเรียบง่าย สร้างจากทรายแดงฉาบปูน

งดงามด้วยจิตรกรรมฝาผนังภายใน จากช่างฝีมือชาวจีนในอดีต งดงามและมีเรื่องราวสะท้อนคติความเชื่อแบบชาวจีน

วิหารปางไสยยาสน์

จุดรับพลังขอพรภายในโบสถ์

วิหารปางไสยยาสน์ ประดิษฐานพระปางไสยาสน์ หรือวิหารพระนอน ก่อสร้างโดยศิลาแลง โดดเด่นด้วยพระเนตรมีการประดับด้วยเปลือกหอย มีจิตรกรรมฝาหนังและเพดานงดงามวิจิตรบรรจง   ลักษณะเดียวกันกับโบสถ์หลวงพ่อโต  มีทั้งลายผลไม้มงคล นกคาบดอกโบตั๋น  ล้อมรอบด้วยดอกโบตั๋น กาลเวลาผ่านไปทำให้ลวดลายจางลงแต่ยังคงมนต์ขลังและความงดงาม

เรือนพระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่

อาคารไม้ทรงไทย ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่”  มีศิลปะแบบพม่า รายล้อมด้วยศิลปะแกะไม้สลักพระพุทธรูปอาทิ  พระนอน พระยืน พระพุทธรูปทรงเครื่อง

สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้า

เรือนไทยแบบเปิดโล่ง ภายในมีพระบรมราชานุสาวรีย์ “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตราด ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง ใหญ่-เล็ก เก็บศิลปวัตถุอันทรงคุณค่าให้เราได้ศึกษาเรียนรู้

หมู่กุฏิเล็กทรงไทย

กุฎิขนาดเล็ก ที่สร้างได้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ มีขนาดพอแค่ภิกษุอยู่ได้รูปเดียวเท่านั้น ในสมัยก่อนคนท้องถิ่นเมื่อให้ลูกหลานบวชเรียนที่วัด ก็จะสร้างกุฏิให้พร้อม เสร็จแล้วช่วยกันหาม ช่วยกันแห่มาที่วัดในวันทำพิธีบวช – หอสวดมนต์

วัดบุปผาราม

บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดตราด

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

ติดต่อปราชญ์นำชมวัด-พิพิธภัณฑ์ รุ่งโรจน์ แสวงกาญจน์ (เหน่ง) 099 159 5235

 

ไปเที่ยวกันต่อ>> DIY ใจสั่งมา ผ้ามัดย้อม 3 ป่า จากภูผาสู่มหานที

รู้จักอาหารถิ่นตราด>> “ปลาย่ำสวาท” เมนูสุดต๊าซ พร้อมขบวนอาหารถิ่นตราดที่ห้ามพลาด

Post a comment

twenty + 2 =