Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9

สำหรับสายกรีนอาจจะรู้จักเลือกกินเลือกใช้สินค้าออร์แกนิก และอาจจะรู้จัก “ตลาดสุขใจ” ที่เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่สวนสามพราน  ที่นั่นคือหนึ่งในเครือข่ายสังคมอินทรีย์ที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบที่ทำให้วันนี้มี “สังคมอินทรีย์”  ที่ขยายตัวในวงกว้าง

แต่ “สังคมอินทรีย์” ไม่ได้มีแค่ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะในวันนี้ที่โลกถามหาความยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ Net Zero Emissions (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์)  และ Carbon Neutrality (ความเป็นกลางทางคาร์บอน) ซึ่งทุกกิจกรรมของมนุษย์ล้วนมีผลต่อความเปลี่ยนแปลง (ในทางที่ดีและร้าย) ของโลกใบนี้

ดังนั้น “สังคมอินทรีย์” จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะ “เกษตรอินทรีย์” แต่รวมไปถึงทุกกิจกรรมของเรา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึง ปลายน้ำ และนี่คือความตั้งใจ และเป็นอีกก้าวของ “งานสังคมสุขใจ” ที่ใช้เวลาผลักดันกันมาอย่างยาวนาน เพื่อโลกที่ดีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่คำสวย ๆ ที่เป็นแค่นโยบาย แต่ต้องจับต้องได้จริง ด้วยภาพที่ประจักษ์ทั้งด้านของผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

“งานสังคมสุขใจ” เป็นงานใหญ่ประจำปีของผู้คนในสังคมอินทรีย์ โดยจะจัดขึ้นปีละครั้ง มีแค่ช่วงโควิดที่เว้นไป 2 ปีงานนี้จัดขึ้นเพื่อชวนทุกคนที่สนใจมาอัพเดทข้อมูลข่าวสารรวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ  ด้านเกษตรอินทรีย์ โดยจะมีเครือข่ายของสังคมอินทรีย์จากทั่วประเทศมาร่วมงาน พร้อมนำผลผลิตมาโชว์ และเปิดให้ช้อป ชิม ใช้ ชิลกันได้อย่างเพลิดเพลิน

จนถึงปีนี้ งานสังคมสุขใจ ได้รวบรวมผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ในสังคมอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นทางจากเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ร้านอาหาร การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อขยายผล “สังคมอินทรีย์” ให้มีมิติที่ครอบคลุมทั้งด้าน “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้คนในสังคม และเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions และ Carbon Neutrality ตามที่สัญญาไว้กับนานาประเทศ

ก้าวต่อไป สังคมสุขใจ ปี 9

ล่าสุด มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล Rxv Wellness Village PTTGC SCGP สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ “งานสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ณ สวนสามพราน  จ.นครปฐม  

ภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน ณ ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม และ ตลาดสุขใจ ณ สวนสามพราน เราได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจจาก “อรุษ นวราช” เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ว่า จากการศึกษาวิจัยโดยมูลนิธิฯ และ สวทช. พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย หรือราว 150 ล้านไร่ แต่มีเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อยู่เพียง 500,000 – 1,000,000 ไร่ หรือมีเพียง 1% จากพื้นที่เกษตรทั้งหมดในบ้านเรา

จึงเป็นเรื่องที่ยังต้องร่วมกันผลักดันกันอีกมาก จึงต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน

อรุษ นวราช

รวมพลคนอินทรีย์ วิถีสุขใจ

ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 9  “อรุษ” กล่าวว่า งานสังคมสุขใจ  จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เป็นงานที่มีการรวมตัวของคนขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ทั้งห่วงโซ่มากที่สุด ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย ที่จะได้มาเจอกันปีละครั้ง เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย การตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงพันธมิตรใหม่ ๆ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะเกษตรกรต้นน้ำ

ขณะที่ผู้ประกอบการจะได้พบกับผู้ผลิตที่หลากหลาย ส่วนผู้บริโภคก็จะได้มาเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริงที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในงานยังมีความรู้ดี ๆ มากมายให้เลือกช้อป ทั้งรูปแบบของงานวิจัย เวทีเสวนาหัวข้อต่างๆ  จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงนิทรรศการ เรียกว่างานเดียวช้อปได้ครบครัน

เสวนา “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์”

“สังคมสุขใจ” ตอบโจทย์ได้ทุกเทรนด์โลก

อรุษ กล่าวว่า งานสังคมสุขใจครั้งนี้  ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ Sustainability หรือความยั่งยืน และได้ร่วมผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ การกินอยู่แบบวิถีอินทรีย์ ที่ทุกคนจะเห็นความเชื่อมโยงของสังคมอินทรีย์ สังคมแห่ง ความเกื้อกูล อันเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและมีคุณค่า ผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหารไทย และสมุนไพรไทย รวมทั้งการท่องเที่ยววิถีไทย ที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาและความเป็นไทย

อีกทั้งการสนับสนุน BCG Economy ที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย และกระแสโลก ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

9 กิจกรรมไฮไลต์ งานสังคมสุขใจ ปี 9
  1. ช้อปจุใจ สินค้าเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล เครือข่ายเซ็นทรัลทำ เครือข่าย ส.ป.ก. และกลุ่มเกษตรกร จากทั่วประเทศกว่า 200 บูธ ครอบคลุมสินค้า ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารปรุงสด สินค้าแปรรูป งาน Art & Craft เก๋ๆ มากมาย
  2. เวิร์คช็อปความรู้น่าสนใจหมุนเวียนกันมาให้สนุกทุกวัน เช่น การย้อมผ้าจากเปลือกไม้ การทำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร การทำเส้นบุก การทำเครื่องดื่มแห่งกายะ สาธิตการทำขนมอินทนิล การทำน้ำอ้อยแฟนซี เป็นต้น
  3. Kids zone โซนสนุกของวัยซน กับกิจกรรม DIY ถุงผ้าจากสีธรรมชาติ อโรม่าออย ยาดมสมุนไพร ตะลุยแปลงนา เรียนรู้วิถีชาวนาไทย ดำนา สีข้าว ฝัดข้าว
  4. เปิดประสบการณ์รักษ์โลกกับ ลุงรีย์ “อังเคิลรีย์แก๊ง” กับกิจกรรม โอมากาเสะเห็ด × สังคมสุขใจ เมนูเด็ดจากเห็ดมิลกี้ การเลี้ยง ไส้เดือนและหนอนแมลงวันลาย และ Rethink & Upcycling พลาสติก (**เฉพาะ ศุกร์ 26 มกราคม 2567 วันเดียวเท่านั้น)
  5. Business Matching โครงการ Farm to Functions Plus ร่วมกับ TCEB เปิดพื้นที่จับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ ซื้อสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร กว่า 30 ราย
  6. Zero Food Waste ถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตการจัดการขยะอาหาร ด้วยนวัตกรรมเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง งานนี้ตั้งเป้าลดขยะอาหารภายในงานไว้ที่ 100% ด้วยการใช้เครื่องนี้
  7. คลินิกเกษตรครบวงจร ให้คำปรึกษาฟรี โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  8. นิทรรศการตามเทรนด์ เช่น Amazing Organic ท่องเที่ยววิถีออร์แกนิก ของดีไม่ต้องพ’ยาม แนะนำแหล่งเที่ยววิถีชีวิต แหล่งเที่ยวคาร์บอนต่ำ กับ ททท. และ TEATA และเวทีเสวนาความรู้มิติต่างๆ จากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรกูรูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  9. สนุกกับกิจกรรม TOCA Earth Points Promotions สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรักษ์โลกอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลากหลายกิจกรรม เช่น โครงการ “วน” เปิดบูธรับบริจาคถุงและฟิล์มพลาสติกยืด เพื่อนำกลับมารีไซเคิล และโครงการร้านปันกัน ของมูลนิธิยุวพัฒน์

ปฐมออร์แกนิกคาเฟ่

ภายในงานยังเต็มไปด้วยบรรยากาศร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติ มีมุมสวยให้เดินเล่น พักผ่อน ถ่ายรูป  ดังนั้นจึงไม่อยากให้พลาด แล้วไปเจอกันที่งาน!

 

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9

วันที่ 26-28 มกราคม 2567

ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

เวลา 09.00-17.00 น.

เข้างานฟรี มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพียบเลย

 

สอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ โทร. 034 322 588-93

หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook/งานสังคมสุขใจสวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai

Post a comment

8 − 2 =