Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

อัพเดทที่เที่ยวสระแก้ว ไม่ไปไม่ได้แล้ว

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ความงดงามด้านศิลปะวัฒนธรรม บวกกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบถึงที่ราบสูง รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ส่งผลให้ดินแดนทางภาคตะวันออกที่มีอาณาเขตติดชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างจังหวัดสระแก้ว มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว เหมาะแก่การศึกษาเที่ยวชมตลอดทั้งปี

การค้าชายแดนถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว เช่นเดียวกับภาคการเกษตร ขณะที่ด้านการท่องเที่ยวนับว่ามีศักยภาพมาก จากความงดงามในมิติที่หลากหลาย เป็นอีกแนวทางในการผลักดันเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นำคณะสื่อมวลชนสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) เปิดเผยว่า การเดินทางในครั้งนี้ สธทท. ได้นำคณะสื่อมวลชนสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ตามคำเชิญของ นายสานนท์ เพ็ญแสง ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว และ นางสาวรุ่งนภา ไท้เชียง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อบุกตลาดท่องเที่ยวเมืองสระแก้วต่อไป

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่คณะสำรวจได้ออกเดินทางในครั้งนี้ รวม  14 จุด ใน 8 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ วัดป่าใต้พัฒนาราม อ่างเก็บน้ำพระปรง ละลุ ชุมชนชาวเวียดนาม ชุมชนข้าวหลามบ้านพร้าว วัดแม่ย่าซอม หมู่บ้านทับทิมสยาม05 ถ้ำน้ำเขาศิวะ อินทผาลัมวังน้ำฟ้า เขาฉกรรจ์ อุทยานแห่งชาติปางสีดา แหล่งหินตัด ปราสาทสด๊อกก๊อกธม 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เป็นโครงการพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นศูนย์การอบรมกระบือในการทำนา ทำการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ เป็นสถานที่เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

อ่างเก็บน้ำพระปรง

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุมากถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเพื่อกั้นต้นน้ำห้วยพระปรงซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ทั้งนี้ด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์อ่างเก็บน้ำพระปรง จึงกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด เสน่ห์ของอ่างเก็บน้ำพระปรงอยู่ที่การนั่งเรือล่องแพชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ตกปลา ดูนกป่า นกทุ่ง นกน้ำนานาชนิด

ละลุ

เสาดินมหัศจรรย์ที่ถูกลมและฝนกัดเซาะเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงามและแปลกตา ในทุก ๆ ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อย ๆ การมาชมละลุต้องจอดรถไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แล้วใช้รถอีแต๊กเข้าไปด้านใน เนื่องจากการขับรถเข้าไปจะทำให้ดินในบริเวณนั้นเกิดการยุบตัวและสร้างความเสียหายได้

วัดเจริญบุญ

วิหารเสาเดียว

ชุมชนชาวเวียดนาม

สัมผัสวิถีชาวญวนที่อพยพเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ณ ซอยบ้านญวนหรือชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ ชม “วัดเจริญบุญ” วัดญวนที่อยู่ภายในชุมชนชาวเวียดนาม เป็นวัดที่มีศิลปะแบบเวียนนาม มีวิหารเสาเดียวที่หาชมได้ยากในประเทศไทย รับประทานอาหารเวียดนาม “ร้านยายต๊าม” ร้านอาหารเวียดนามร้านแรกในอำเภออรัญฯ

ข้าวหลามบ้านพร้าว

แต่เดิมจะมีเฉพาะช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อย่างเข้าสู่หน้าหนาว เนื่องจากในฤดูหนาวจะก่อไฟผิงหน้าบ้าน การเผาข้าวหลามจึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นขณะผิงไฟแก้หนาว ต่อมามีการทำออกขายจนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของบ้านพร้าว มีทั้งข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวดำ รสหวานมันชุ่มด้วยน้ำกะทิ และที่เด็ดคือข้าวหลามหน้าสังขยา ที่ไม่ได้มีแค่สังขหยาเปิดหน้า แต่สอดไส้ไปกับตัวเนื้อ กัดคำไหนก็เจอ

วัดแม่ย่าซอม

วัดนี้เต็มด้วยมนต์ขลังของสิ่งศักสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์พระพิฆเนศ พระราหู องค์พญานาค เเละที่สำคัญมีรูปปั้นแม่ย่าซอมที่ชาวบ้านนับถือ เพราะไม่ว่าจะขอฝน ทำนา ทำกินติดขัด มีปัญหาคดีความ รับราชการ แม่ย่าซอมก็ช่วยดลบันดาลให้ได้ในทุก ๆ เรื่อง รวมถึงโชคลาภอีกด้วย

สวนดอกไม้ที่ปลกหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05

บ้านเรือนในหมู่บ้านทับทิมสยาม05 จะมีลักษณะต้นแบบที่เหมือนกัน บางบ้านอาจจะมีการปรับปรุงเติมแต่ง

นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นำชมฟาร์มดอกไม้ “พระเมตตา” ในหมู่บ้านทับทิมสยาม05

หมู่บ้านทับทิมสยาม05

หมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในกัมพูชา ตั้งอยู่ในเขจป่าสงวนเขาฉกรรจ์ โดยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นอกจากการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยแล้ว ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปัจจุบันเป็นแหล่งปลูกและผลิตสมุนไพรแหล่งใหญ่ที่สุดที่ส่งสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตา ท่ามกลางสภาพอากาศที่บริสุทธิ์  

สวนอินทผาลัมวังน้ำฟ้า

เป็นสวนอินทผาลัมที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมการท่องเที่ยว และจำหน่ายอินทผาลัม ตั้งอยู่ที่ สวนวังน้ำฟ้า ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นอกจากอินทผาลัมแล้ว ยังมีพันธุ์ไม้นานาชนิด สามารถมาเที่ยวชมหรือศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี

ร้านกาแฟมีเขามีเรา จุดชมวิวเขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์

เป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่สามลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกัน เป็นภูเขาหินปูนดึกดำบรรพ์ อายุราว 2-4 พันปี ภายในมีถ้ำเขาทะลุ รอยพระพุทธบาทจำลอง และถ้ำเล็กถ้ำน้อยต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว ช่วงพระอาทิตย์ตกดินสามารถเห็นฝูงค้างคาวหลายแสนตัวบินออกไปหาอาหาร

น้ำตกปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

มีเนื้อที่ 529,375.81 ไร่ ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเป็นที่ศึกษาเรื่องสัตว์ป่าที่สำคัญ เพราะมีสัตว์ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิด ไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา คือการมาชมผีเสื้อนานาชนิดบริเวณโป่งดินที่เกิดตามธรรมชาติ รวมทั้งการเข้าชมความงดงามของน้ำตกปางสีดา ที่สามารถขับรถเข้ามาจอดแล้วเดินลงไปชมน้ำตกได้อย่างสะดวกในระยะทางสั้น ๆ

นักท่องเที่ยวต้องนั่งรถกระบะของเจ้าหน้าที่เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเดินเข้าป่าอีกประมาณ 700 เมตร โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำทางทุกครั้ง

แหล่งหินตัด

ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นแหล่งหินทรายที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ พบร่องรอยการตัดหินทรายเป็นแนวยาวตลอดอาณาบริเวณ เพื่อนำไปสร้างปราสาท สำหรับการเดินทางเข้าสู่แหล่งหินตัดต้องมีผู้นำทาง และแจ้งแก่อุทยานแห่งชาติตาพระยาให้ทราบล่วงหน้า นี่อาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับทุกคน เพราะเส้นทางกว่า 700 เมตรในป่า ต้องบุกป่าฝ่าดง ขึ้นลงเนินกันพอสมควร

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

เป็นปราสาทขอม สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน สร้างเสร็จในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2 สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือ การพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม (หลักที่ 2)ซึ่งจดบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1345-1393) กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช ในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์อีกหลายพระองค์ จนถึงสมัยพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2 ปราสาทสด๊กก๊อกธมจึงเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ขอมโบราณ

สัมผัสรสชาติแห่งท้องถิ่นกับอาหารเวียดนามเจ้าเด็ด

ในจังหวัดสระแก้วมีร้านอาหารรสเลิศให้แวะชิมแวะชิวกันหลายแนว รวมทั้งร้านอาหารเวียดนาม ไปสัมผัสกับอาหารเวียดนามต้นตำรับ ได้ที่ร้าน “ยายต๊าม” เจ้าแรกในเมืองอรัญประเทศ

รวมทั้งร้าน “ยายเต็ม” อ.เมือง จ.สระแก้ว ที่นอกจากหลากเมนูอร่อยแล้ว เมื่อเดินเข้าไปจะรู้สึกเหมือนหลุดไปในดินแดนหรรษา เพราะเจ้าของนิยมชมชอบและสะสมของเก่าสุดเก๋ไว้เป็นจำนวนมาก ตัวร้านอาหารที่มีความกว้างขวางก็มีมุมให้เลือกนั่งได้ไม่มีเบื่อ แถมรสชาติอาหารสไตล์เวียดนามก็ถึงรสถึงชาติไม่แพ้บรรยากาศ  

ปิดท้ายด้วยการชมกิจกรรม Butterfly Night Market ที่รวบรวมของดี ของเด่นประจำจังหวัดสระแก้ว จำหน่ายสินค้าโอทอป ของที่ระลึก สินค้าวัฒนธรรม อาหาร 5 ชนเผ่า กว่า 50 บูธ ลานวัฒนธรรม ซุ้มโดมผีเสื้อ แสงสีตระการตา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนใน จ.สระแก้ว ณ บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

นับเป็นช่วงเวลาที่ชื่นมื่นทั้งกายใจ เพราะสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางธรรมชาติที่เราไฝ่ฝันหา ใช้เวลาราว 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ก็ได้เสพความสุขกันอย่างเต็มอิ่ม

Post a comment

eleven + 4 =