Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เที่ยวสระแก้ว กับ 12 มุมมอง เมืองรองที่น่ารัก

สระแก้วเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นที่ราบและที่ราบสูง รายล้อมด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่ เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนไทยกัมพูชา จึงมีคนหลายเชื้อชาติ ทั้งเขมร ญวน (เวียดนาม​) และลาว เข้ามาอาศัยอยู่

เราได้เดินทางสู่จังหวัดสระแก้วเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ได้ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวอันหลากหลายแง่มุม ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และนี่คือ 12 เรื่องราวที่ชวนมอง ในเมืองรองที่ไม่เป็นสองรองใครแห่งนี้

1.กราบหลวงปู่บุดดา ชมโบสถ์มหาอุต

วัดป่าใต้พัฒนาราม อยู่ใน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นจุดแรกที่อยากแนะนำสำหรับการเริ่มต้นทริปเพื่อความเป็นสิริมงคล ชวนกันไปกราบไหว้ “หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร” พระเกจิอาวุโสที่มีความเมตตาธรรมบารมีสูงส่ง และมีชีวิตอยู่มาถึง 6 รัชกาล หรือ 6 แผ่นดิน มรณภาพเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งให้เข้าไปกราบสักการะ

จากนั้นก็สามารถเดินชม “โบสถ์มหาอุต” ซึ่งมีหลังเดียวในจังหวัดสระแก้ว ตัวโบสถ์สีขาวมุกทั้งหลัง ฝาเป็นไม้สักทอง หน้าต่างเป็นไม้สักทองแกะสลักเป็นรูปสัตว์ป่าหิมพานต์ ส่วนประตูเป็นไม้ตะเคียนทอง องค์พระประธานเป็นศิลปะสามสมัย คือ หลวงพ่ออู่ทอง หลวงพ่อสุโขทัย และหลวงพ่อเชียงแสน ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว

อีกไฮไลต์คือ ภายในผนังโบสถ์กรุด้วยเซรามิกลงน้ำทองคำแท้บริสุทธิ์ โดยใช้ทองคำ 75% ละลายลงในเซรามิกสีดำ ซึ่งต้องสั่งทำเป็นพิเศษ และมีแค่เพียง 3 แห่งในประเทศไทย โครงสร้างและลวดลายปูนปั้นเป็นการผนวกรวมกันของศิลปะสามภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน คุ้มค่ากับการเข้าชมเป็นอย่างมาก

2.การเดินทางของใบมัน สู่ไหมอีรี่

จากใบมันสำปะหลังที่เหลือทิ้งจากการเกษตร สู่อาหารชั้นดีของไหมอีรี่ ที่มีความโดดเด่นของเส้นไหมที่มีความมันวาว แตกต่างจากเส้นใยจากธรรมชาติอื่น ๆ โดยปกติแล้วรังไหมอีรี่เป็นสีขาว แต่ชาวบ้านที่นี่ค้นพบไหมอีรี่สายพันธุ์สีทองแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ปัจจุบันชาวบ้านได้นำใบมันสำปะหลังมาเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อขายให้บริษัทเอกชน และกรมหม่อนไหม

ส่วนตัวดักแด้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.สระแก้ว ร่วมกับชาวบ้านและภาคีเครือข่าย ได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นบะหมี่อบแห้งจากดักแด้ไหมอีรี่ ที่มีโปรตีนสูง การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศ  U2T for BCG National Hackathon 2022

ศูนย์การเรียนรู้ไหมอีรี่ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

3.ละลุ ความงามที่ยังทะลุกลางใจ

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไม่ว่าเดินทางมาครั้งไหน ก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่เสมอ

“ละลุ” เป็นภาษเขมรแปลว่า “ทะลุ” หรือหมายถึงแผ่นดินที่ยุบตัวลงไป ละลุที่สระแก้ว เป็นปรากฎการณ์ของแผ่นดินที่ถูกกัดเซาะ เกิดเป็นรูปร่างของหน้าผาที่มีหลืบ มีร่อง บ้างเป็นยอดแหลม บ้างก็เป็นแท่ง หากจินตนาการจะเห็นรูปร่างคล้ายเจดีย์ เห็ด และจอมปลวก เรียงรายอยู่บนพื้นที่โล่งราบเรียบในแอ่งกระทะ มีอาณาเขตประมาณ 200 ตารางเมตร

กลุ่มที่เป็นหน้าผาจะมีความสูงไม่มากนัก มีคนเคยวัดไว้บอกว่าไม่เกิน 5 เมตร สามารถเดินเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล โดยใช้บริการรถอีแต๊กของชาวบ้านพาเข้ามา หากเดินทางมาในช่วงกลางคืน ในวันที่ฟ้ามืดสนิท ก็จะได้พบกลุ่มดาวที่เรียงรายเต็มฟ้า เป็นอีกอาณาจักรที่น่าค้นหา

ละลุ ต.ทับราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

4.อารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน สร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาท มีคำจารึกเป็นภาษาสันสกฤต ความยาว 340 บรรทัด ระบุความเป็นมาของการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

กรมศิลปากร ระบุว่า เดิมทีปราสาทแห่งนี้เรียกว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” ต่อมาเรียกว่า “ปราสาทสด๊อกก๊อกธม” และ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” คำว่า “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร คำว่า “สด๊ก” มาจากคำว่า “สด๊อก” แปลว่า รก ทึบ คำว่า “ก๊อก” แปลว่า ต้นกก และคำว่า “ธม” แปลว่า ใหญ่ ดังนั้น “สด๊กก๊อกธม” จึงแปลว่า รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่

ความงดงามอลังการของปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้เข้าชม นับเป็นโบราณสถานที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีมาก ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีปรากฎการณ์พระอาทิตย์ขึ้นลอดซุ้มประตูโคปุระชั้นนอกของปราสาท ซึ่ง 1 ปี จะมีเพียง 1 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันหากใครสนใจเข้าไปศึกษาดาราศาสตร์หรือนักถ่ายภาพดาวก็สามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อเข้าชมในช่วงกลางคืน

ปราสาทสะด๊กก๊อกธม ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

1 ปี มีเพียงครั้ง พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม

5.อนาคตแห่งอาหาร บ้านหนองเม๊ก

จิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีโปรตีนสูง และมีรสชาติอร่อย คนไทยในหลายพื้นที่มีการบริโภคจิ้งหรีดกันมาอย่างยาวนาน กระทั่งวันที่ทั่วโลกถามหาความมั่นคงทางอาหาร และมองหาโปรตีนทางเลือกสำหรับอนาคต จิ้งหรีดก็เป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่มีผู้หันมาให้ความสนใจกันมาก เช่นเดียวกับชาวบ้านหนองเม๊ก หมู่ 2 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ชาวบ้านได้ใช้เวลาว่างการในเลี้ยงจิ้งหรีดในโรงเพาะเลี้ยง เพื่อส่งขายให้กับโรงแปรรูปจิ้งหรีด โดยผลผลิตส่วนหนึ่งได้มีการต่อยอดเป็น “น้ำพริกเผาจิ้งหรีดไข่” และเมนูจากจิ้งหรีด เช่น ยำจิ้งหรีด เพิ่มช่องทางในการหารายได้

นอกจากนั้นยังมีงานไม้แกะสลักจากช่างในหมู่บ้าน โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือ “ปลามังกรแกะสลัก” ของนายสมพร กุ่มเรือง ที่ได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างดี

6.ไหว้พระสยามเทวาธิราชจำลอง

เมื่อมาถึง อ.อรัญประเทศ ก่อนจะไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ แนะนำให้แวะไปเสริมสิริมงคลด้วยการไหว้พระสยามเทวาธิราช (จำลอง) หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิที่ชาวอรัญประเทศนับถือ เนื่องจากสถานการณ์สู้รบในกัมพูชาที่ยืดเยื้อยาวนาน ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน พระอุทัยธรรมธารี วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี จึงได้กราบบังคมทูลในหลวง ร.9 เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหล่อพระสยามเทวาธิราชจำลองขึ้น เมื่อ พ.ศ.2518 เพื่อให้บารมีของสยามเทวาธิราชปกป้องให้เกิดความสงบร่มเย็น

7.อรัญStreet Art เติมรสชาติความชิล

ไม่ไกลจากพระสยามเทวธิราช  บริเวณถนนหน้าเทศบาล อ.อรัญประเทศ กำลังเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของผลงานศิลปะบนกำแพงที่ชื่อว่า “อรัญStreet Art ” จากการรวมตัวของ 4 ศิลปิน ประกอบด้วย Trick Black Deal, Phai Tanasan, Neow และ Erroryeam

แม้ว่าตอนนี้ยังมีผลงานไม่มากนัก แต่ด้วยลายเซ็นต์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ก็ทำให้มุมเล็ก ๆ กลางเมืองอรัญมีเสน่ห์ขึ้นมาก และคาดว่าอนาคตเมื่อมีความพร้อมมากขึ้น เราก็จะได้เห็น “อรัญStreet Art” ขยายตัวไปในวงกว้าง

8.มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของดี GI

มะม่วงเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย ให้ผลดี แต่จะเป็นมะม่วงเกรดดีหรือไม่ ก็ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูก และสายพันธุ์อันเป็นเอกลักษณ์ หากกล่าวถึง มะม่วงGI ของไทยมีอยู่หลายแห่ง และหนึ่งในสุดยอดมะม่วงอันเป็นที่ต้องการของตลาดก็อยู่ที่สระแก้ว นั่นคือ “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง”

มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วยรูปลักษณ์ของลูกที่เรียวยาว ผลสวย สีเหลืองทอง ผลดิบรสชาติเปรี้ยว ผลสุกจะมีเนื้อเยอะ สีสดน่ารับประทาน รสชาติหอมหวาน ปัจจุบันเกษตรกรมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ

สวน ก.นุกูล สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ อ.วังสมบูรณ์

9.สายลมพัดตึง ที่อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง

สภาพแวดล้อมที่อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง เปลี่ยนไปตามฤดูกาล สำหรับหน้าร้อนปีนี้ ทุ่งหญ้ากำลังปลิวไสวสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศโล่งสบาย เหมาะกับการเข้ามาเติมพลังธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง มีขนาด 65 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความกว้างใหญ่สุดสายตา มีเนื้อที่กว่า 9,000 ไร่ มีสันเขื่อนยาว 4.35 กิโลเมตร ยามเช้าหรือยามเย็น เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเข้ามาเดินเล่นหรือวิ่งออกกำลังกาย

อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

10.หลบร้อนไปหย่อนใจ น้ำตกธารสมบูรณ์

นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกตา แต่ก็นำมาซึ่งการพักผ่อนหย่อนใจสุดชิล ด้วยความอลังการของอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ในช่วงหน้าร้อนจะมีการปล่อยน้ำหล่อเลี้ยงลำคลองในพื้นที่ใกล้เคียง เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพระสะทึงหลายแห่งใน 3 อำเภอ เรียกชื่อเป็นน้ำตกต่าง ๆ อาทิ น้ำตกธารสมบูรณ์ ธารน้ำคลองพระเพลิง และธารน้ำไหลบ้านนา

วันนี้เราได้แวะชม “น้ำตกธารสมบูรณ์” อ.วังสมบูรณ์ ซึ่งจริง ๆ ก็คือธารน้ำที่ไหลจากอ่างเก็บน้ำเข้ามาในพื้นที่ชุมชน ผ่านแนวหินจนคล้ายกับแก่ง น้ำไสไหลเย็น และไม่ลึกมาก เป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไกล เมื่อได้นั่งนิ่ง ๆ ริมตลิ่ง ก็รู้สึกเย็นกายเย็นใจขึ้นมาจริง ๆ

11.สายมูห้ามพลาด ถ้ำพญานาค วัดเขาสิงโต

กลางปี 2560 มีกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้ เนื่องจากมีพิธีเปิดถ้ำพญานาคและมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำนาคา วัดเขาสิงโต เปิดให้เข้าชมและสักการะรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ฤาษีภุชงนาคา ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พญานาค ที่เชื่อว่าประทับอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้

เมื่อมาถึงบริเวณหน้าถ้ำ จะพบกับรูปปั้นฤาษีอันเป็นที่เคารพของชาวบ้าน หลายคนเข้ามาขอโชคลาภการงาน จนเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก ถ้ำที่อยู่ใต้ภูเขามีทางเดินเล็ก ๆ ลงไป สภาพทางเดินภายในถ้ำมีความคับแคบในหลายช่วง บ้างก็เป็นโถงหินสวยงาม มีการประดับไฟเพิ่มสีสัน ทำให้ดูไม่น่ากลัวและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คนที่เข้าไปต้องระวังศีรษะดี ๆ เพราะบางช่วงมีเพดานที่ต่ำมาก

ท่านเจ้าอาวาสกับเจ้าบุญรอดที่ได้รับการไถ่ชีวิตและอยู่ในความดูแลของวัด

พระครูประโชติศรีหบรรพต เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เจ้าอาวาสวัดเขาสิงโต ยังได้ริเริ่มให้มีการก่อสร้างสกายวอล์คบนภูเขา กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้ว ที่เหมาะทั้งสายมูและสายชิล หากมาถึงวัดเขาสิงโตแล้วได้พบกับท่านเจ้าอาวาส จะได้ฟังเรื่องเล่าและตำนานลี้ลับที่ท่านเคยประสบพบเจอมา

12.อยู่ดี กินดี วิถีไทยเวียดนาม

อีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาด เมื่อมาเยือนสระแก้ว คือการได้รับประทานอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวเวียดนาม ซึ่งมีให้เลือกกันหลายร้าน หนึ่งในร้านเด็ดในดวงใจของใครหลายคนคือ “ร้านยายต๊าม” ซึ่งเป็นร้านอาหารเวียดนามร้านดั้งเดิมของอรัญประเทศ เริ่มจากหาบขาย ขยายมาสู่ร้านใหญ่ และกลายเป็นห้องรับแขกที่ใคร ๆ ก็ต้องมาชิม

ร้านยายต๊าม ตั้งอยู่ในซอยบ้านญวน เปิดขายมานานกว่า 60 ปี คือเริ่มในปี พ.ศ.2497 ถึงจะเด็ดจะดังยังไงก็เปิดขายเพียงร้านเดียว ร้านเดิม ไม่มีสาขา รสชาติก็จะยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ทั้งแหนมเนือง, บั๊นหอย (เส้นหมี่หน้าหมู), หว๋อยก๊วน (เปาะเปี๊ยะสด), จ๋าหย่อ (เปาะเปี๊ยะทอด) ทอดมันปลาเวียดนาม ฯลฯ

อิ่มแล้วยังสามารถออกไปเดินชม “วัดญวน” หรือ “วัดเจริญบุญ” ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม มีความแปลกตาของอุโบสถเสาเดียวที่หาชมได้ยากในประเทศไทย

ขอขอบคุณ  ททท.สำนักงานนครนายก (พื้นที่รับผิดชอบ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) และนางแบบ นายแบบ ทุกท่าน

#วันธรรมดาน่าเที่ยว #สบ๊ายสบายภาคตะวันออก #weekdayDdayเที่ยวยกก๊วนชวนกันฟิน #สระแก้ว  #365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน

Post a comment

3 × four =