Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Ubon Street Art พบปะ 6 ความคิดบนผนัง

เป็นอีกจังหวัดที่กำลังเนื้อหอม จากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมทีก็เป็นอีกเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้ว

แต่ Meetthinks มาอุบลฯ ในคราวนี้ ได้เห็นมุมที่แปลกตาออกไป แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็เปี่ยมด้วยความหมาย และเป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ ในการสร้างสรรค์และพัฒนา ให้บ้านของตัวเอง มีความสวยงาม แปลกตา น่าเที่ยว น่าชม มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในตัวเมือง ซึ่งมีภาพที่สะท้อนวิถีชีวิตของการเดินไปข้างหน้า จนอาจจะหลงลืมความเป็นมาข้างหลัง หรือแม้แต่การยืนอยู่กับที่เพื่อไตร่ตรองถึงความงามที่มีอยู่

ภาพเขียนบนฝาผนังของอาคาร กระจายตัวอยู่ในมุมต่างๆ ในเมืองอุบลฯ ในโครงการ “อุบลสตรีทอาร์ตโปรเจค” (Ubon Street art Project)  เป็นโครงการโดยความร่วมมือของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทย จังหวัดอุบลฯ (YEC) และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่อุบลฯ (UYB) จัดทำภาพวาดศิลปะบนผนังในย่านเมืองเก่า เพื่อสร้างจุดเด่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับภูมิทัศน์ย่านเมืองเก่าให้ปลอดภัยขึ้น

6 ภาพนี้ แม้จำนวนไม่มากนัก แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความหมายที่ทรงพลัง สะท้อนความคิด และความเป็นไปของเมืองอุบลฯ

ผลงาน : สายน้ำและการเปลี่ยนแปลง

ศิลปีน : เกียรติศักดิ์ ศิริผลา

ที่ตั้ง : บริเวณทางเข้าตลาดใหญ่ หน้าโรงแรมศรีอีสาน

แนวความคิด : วีถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ทับซ้อนของกาลเวลา สิ่งเก่าและสิ่งใหม่ผสมผสานการอยู่ร่วมกันของอดีตและปัจจุบัน

ผลงาน : Ubon City 7017

ศิลปิน : จิตติ จำเนียรไว

ที่ตั้ง : บริเวณซอยข้างโรงแรมศรีอีสาน

แนวความคิด : จากบันทึกในอดีตบนผนังหินของผาแต้ม นำพาไปสู่เมืองในอนาคตบนผนังกำแพง และผู้ชมที่เป็นดั่งตัวแทนของปัจจุบัน เป็นแนวคิดที่ต้องการให้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ให้ผู้ชมตระหนักคิดและมองหาคุณค่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว รวมถึงจินตนาการที่จะผลักดันให้พื้นที่และชุมชน เกิดความสอดคล้องในการดำเนินชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ผลงาน : ความสุข

ศิลปิน : อนุชิต กลิ่นกุหลาบ

ที่ตั้ง : ปากซอยหลังโรงศรีอีสาน

แนวความคิด : “เคน ดาเหลา” และ “ทองมาก จันทะลือ” หมอลำถูทา ศิลปินแห่งชาติหมอลำชื่อดังอีสาน สื่อถึงความรัก ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน สังคมที่ดีงาม และการใช้ชีวิตไปพร้อมกับโลกในปัจจุบันอย่างมีความสุข

ผลงาน : เบิก-บาน (Lotus-Kingdom)

ศิลปิน : สุวิทย์ มาประจวบ

ที่ตั้ง : บริเวณถนนข้างวัดหลวง ผนังร้านชัยวิตร์

แนวความคิด : อุบล แปลว่า ดอกบัว มีความเป็นสิริมงคล ในแสงแรกที่ส่องสว่างให้ทุกชีวิตได้ดำเนินหน้าที่ของตัวเอง ด้วยความเบิกบานใจ พร้อมได้รับดวงตาที่มองเห็นแต่ความสุข แม่น้ำ ท้องฟ้า และภูเขาเป็นดั่งความอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ แต่งแต้ม ความผาสุกเป็นบันทึกเรื่องราวความเป็นมา ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ก่อตัวรวบรวมจนเป็นราชธานี

ผลงาน : ฮูบแต้ม

ศิลปิน : สิทธิพล แต่งประกอบ

ที่ตั้ง : ซอยทางออกตลาดใหญ่

แนวความคิด : เชื่อมโยงจากตะวันตกสู่ตะวันออก ศิลปะที่นำพาความคิดจากต่างแดนสู่ความบันดาลใจของศิลปะอุบลราชธานี เป็นการเชื่อมโยงความคิดจินตนาการตามยุคสมัยจาก ขาว เทา ดำ สู่สีจากจิตกรรมอีสาน

ผลงาน :  Redmuuk

ศิลปิน : พีรพงษ์ สอนพงษ์

ที่ตั้ง : ตรงข้ามซอยร้านเจริญสิน (ข้ามถนนจากซอยทางออกตลาดใหญ่)

แนวความคิด : ตั้งใจสร้างสรรค์งาน กราฟฟิตี้ นี้ให้เป็นภาพสีสันสดใส จากแต่ก่อนเป็นซอยที่มีกองขยะที่อยู่ของหนู ตอนกลางคืนมืดน่ากลัว จึงสร้างสรรค์เป็นรูปหน้าเสือกับยักษ์ อีกส่วนหนึ่งของผลงานจะอิงกับคำขวัญของจังหวัดอุบลฯ ดอกบัว ปลา ภาพวาดภาแต้ม สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบงาน Street Art Redmuuk

Post a comment

nine + ten =