Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ตระการงานจักสาน ในนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์”

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตระการงานจักสานมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แถลงข่าวการจัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว

โดยมีนายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงข่าว ภายในงานมีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน” และ “สายฝน” โดย มิสเตอร์ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ (Mr.Hucky Eichelmann) นักกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ชาวเยอรมนี

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคมาเป็นเวลาหลายสิบปี ทรงทราบดีถึงทุกข์สุขของราษฎร จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมราษฎรประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม หนึ่งในงานหัตถกรรมนั้นคือ เครื่องจักสานต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเครื่องจักสานเหล่านี้เป็นงานฝีมือที่ราษฎรนำมาใช้ในครัวเรือน โดยใช้ภูมิปัญญาเดิมและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น นับเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงเห็นสมควรนำงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสานอันประณีต ออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะแขนงนี้ 

การจัดแสดงนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้

ชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที่ ๒ แม่งาน

พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ ๓ แม่ลาย

เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่าง ๆ

พร้อมรับชมสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย

รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ

และมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์ (รวม ๘ ครั้ง) เริ่มวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม – วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อาทิ Workshop จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ รวม ๔ ครั้ง โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, วันอาทิตย์ที่ ๔ และ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ชั้นที่ ๕  แม่ศรีศิลป์

“แม่” คือ สตรีผู้ให้กำเนิด “ศรี” คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง “ศิลป์” ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ รวมความแล้ว “แม่ศรีศิลป์” หมายถึง พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญ นำความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปะ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสำนึกและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย บริษัท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในชื่อชุด “เพียรสาน…งานศิลป์” การผลิตสารคดีชุดนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดียิ่งจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สารคดีได้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขความสำเร็จของชาวบ้านในโครงการส่งเสริม

ศิลปาชีพด้านงานจักสาน ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พระองค์ทรงมองเห็นความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทยจึงทรงส่งเสริมให้พวกเขามีความรู้เพิ่มขึ้น และพัฒนางานจักสานจนกลายเป็นผลงานที่มีคุณค่า หลายชิ้นงานได้กลายเป็นงานศิลป์ของแผ่นดิน เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย”

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เพียรสาน…งานศิลป์” ความยาวตอนละ ๕ นาที จำนวน ๒๙ ตอน เริ่มแพร่ภาพออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT), สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV), สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN16, สถานีโทรทัศน์ TRUE4U, ช่องรายการของทรู วิชั่นส์ ๒๒ ช่อง และทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลางเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๘๑-๕๓๖๐-๑

“เพียรสาน…งานศิลป์ ตระการงานจักสาน มรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย”

Post a comment

nineteen − 3 =