Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

อพท Tag

อพท. ยกระดับจังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับเวิร์ลคลาส (World Class Destinations) เมืองท่องเที่ยวและพักผ่อน ระดับสากล ชูความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและพักผ่อน หรือ Leisure Loei  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้นำหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC และเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT เป็นหลักในการพัฒนาให้พื้นที่และชุมชนเกิดความยั่งยืน อพท. ยังได้นำ นโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่กำหนดไว้ 4 ด้าน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ Safe การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย Clean สะอาดสวยงาม

อพท. ยกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ตามมาตรฐาน Top 100 ประเดิมส่งชิง 2 แหล่งปีนี้ ในเวียง กับ เชียงคาน เป้าหมายเพิ่มอีก 4 แหล่งภายใน 5 ปี ย้ำมาตรฐานดังกล่าวคือความยั่งยืนที่จับต้องได้ และจะนำไปสู่ช่องทางการตลาดดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มาเยือน ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า ในปี 2563 อพท. ได้เตรียมส่งแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ 2 แหล่ง คือเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเข้าชิงรางวัล Sustainable Destinations Top

อพท. ชู 81 ชุมชน พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังพ้นโควิด-19 ด้วยรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ เล็งเพิ่มแนวทางการพัฒนาชุมชนด้วยการผสมการตลาด ใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกำหนดการเลือกรับนักท่องเที่ยว เผยปี 2563 ยังดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ สร้างท่องเที่ยวไทย “ยั่งยืน” เร่งศึกษาประกาศพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา สู่เมืองอารยธรรมวิถีชีวิตสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคใต้ เดินหน้าพัฒนา 4 เมืองเข้าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ TOP 100 และเป้าหมายปี 2566 ดันถ้ำขุนน้ำนางนอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวจีโอปาร์ค  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า เตรียมนำหลักการตลาดมาผสมกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ผลลัพท์เป็นเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว อพท. จะร่วมมือกับภาคีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยว เช่น สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.  เข้ามาร่วมให้ความรู้แก่ชุมชน 

อพท. จับมือภาคีเครือข่าย จัดทำข้อปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย หวังให้ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางมาตรฐาน SHA เพิ่มความมั่นใจให้กับชุมชนท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal [caption id="attachment_20272" align="aligncenter" width="799"] นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ[/caption] นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า  อพท. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำ “ข้อปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยใส่ใจในสุขภาพ” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับชุมชนท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  โดยข้อปฏิบัติดังกล่าวอ้างอิงจาก โครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แม้ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโรคโควิด-19 จะเริ่มลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงเตือนคนไทยว่าอย่าเพิ่งประมาท และยังจำเป็นต้องอยู่ในการเฝ้าระวัง และป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคดังกล่าว การใส่หน้ากากอนามัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเวลาต้องออกนอกบ้านไปพบปะผู้คน ซึ่งนอกจากต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรแล้ว สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไปอีกสักระยะ การระบาดของโรค โควิด-19 กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่พิเศษซึ่งมีภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าพื้นเมืองและการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับ หรือเป็นของที่ระลึกต่างๆ ไว้จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน จึงได้ปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาด ด้วยการนำผ้าพื้นเมืองที่มีอยู่ มาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย สำหรับใส่ป้องกันเชื้อ โควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย นับเป็นการพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดมีขึ้นในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน [caption id="attachment_19992" align="aligncenter" width="881"] นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ[/caption] นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ในการพัฒนาของ อพท. หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาคน

พิษโควิด-19 นักท่องเที่ยวหาย อพท. เปิดเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ค ช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น หวังใช้เป็นสื่อกลางนำเสนอสินค้าถิ่นและระบายของสด นำร่อง 2 พื้นที่พิเศษ พัทยา และสุโขทัย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง อพท. ในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ได้เป็นสื่อกลางช่วยผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชน นำสินค้าและบริการมาโพสต์จำหน่ายในเพจและเว็บไซต์ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ เบื้องต้นนำร่อง 2 แห่ง ดังนี้ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้พัฒนา Platform การจำหน่ายสินค้าแบบชั่วคราว บนเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้มาลงทะเบียนและนำเสนอสินค้า

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เดินหน้างานพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตามแผนที่วางไว้ ส่วนระบบภายในใช้รูปแบบ Work from home พร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนการดำเนินงานหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อบริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น อพท. ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ยังคงใช้ช่วงเวลานี้มุ่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้มาตรฐาน TOP 100  และการขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) [caption id="attachment_19772" align="aligncenter" width="900"] นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ[/caption] พ้นโควิด-19

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสีหนุวิลล์  ทำให้ภาพของเมืองตากอากาศของกัมพูชา ดูแปลกตาออกไปมาก  ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาสู่เมืองอันมั่งคั่ง จึงเต็มไปด้วยการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ทั่วทั้งตัวเมือง นายตัง โสเชียตกฤษณา ผอ.การท่องเที่ยว จ.พระสีหนุวิลล์ กล่าวว่า สีหนุวิลล์เป็นเมืองยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การคมนาคม เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านธรรมชาติทางทะเล ประกอบด้วยเกาะต่างๆ อันสวยงาม 32 เกาะ ในปี 2561 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสีหนุวิลล์มีปริมาณที่เติบโตขึ้นถึง 50% หรือประมาณ 2 ล้านคน 30% เป็นชาวต่างชาติ 70% เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ ปัจจุบันมีบริการด้านการท่องเที่ยวในสีหนุวิลล์ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร สปา คาสิโน ฯลฯ จำนวน

ภาพของด่านชายแดนที่คุ้นตา คือ การข้ามไปมาระหว่างกัน อาณาเขตที่ติดต่อกัน เอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้า ตั้งแต่ระดับรากหญ้า ไปจนถึงการค้าระหว่างประเทศ แต่การไปและมาหาสู่กันนั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนที่ใช้คำว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันในอีกมิติหนึ่ง บริเวณด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็นสถานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชาวไทยและกัมพูชา ที่ข้ามไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกโดยทางรถยนต์ จึงเป็นอีกจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และ จ.ตราด ของประเทศไทย ไม่นานมานี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี และมองหาแนวทางการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมุ่งไปที่การสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนเป้าหมายและชุมชนระหว่างทางของทั้งสองประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวที่น่าค้นหา นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการ อพท.3 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ อพท. และ สื่อมวลชน เดินทางไปยัง จ.ตราด เป็นการออกสตาร์ทเพื่อชมบรรยากาศของชุมชนท่องเที่ยวบ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่