Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

The Future of Sihanouk Ville

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสีหนุวิลล์  ทำให้ภาพของเมืองตากอากาศของกัมพูชา ดูแปลกตาออกไปมาก  ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาสู่เมืองอันมั่งคั่ง จึงเต็มไปด้วยการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ทั่วทั้งตัวเมือง

นายตัง โสเชียตกฤษณา ผอ.การท่องเที่ยว จ.พระสีหนุวิลล์ กล่าวว่า สีหนุวิลล์เป็นเมืองยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การคมนาคม เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านธรรมชาติทางทะเล ประกอบด้วยเกาะต่างๆ อันสวยงาม 32 เกาะ ในปี 2561 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสีหนุวิลล์มีปริมาณที่เติบโตขึ้นถึง 50% หรือประมาณ 2 ล้านคน 30% เป็นชาวต่างชาติ 70% เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ ปัจจุบันมีบริการด้านการท่องเที่ยวในสีหนุวิลล์ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร สปา คาสิโน ฯลฯ จำนวน 922 แห่ง รวมห้องพักมากกว่า 10,000 ห้อง และมีบริการเรือสำราญ  9 บริษัทเข้ามาลงทุน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวที่สีหนุวิลล์มากที่สุด คือ ชาวจีน นอกจากนั้น คือ ชาวฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และไทย

การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั้งทางน้ำและทางบก เป็นนโยบายการพัฒนาที่สำคัญ มีแผนการปรับปรุงถนน 22 เส้นทางแผนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารบริเวณท่าเรือสีหนุวิลล์ รวมทั้งแผนก่อสร้างท่าเรือที่เกาะกงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกัน นอกจากนั้นยังมีแผนการสร้างถนนเชื่อมโยง พนมเปญ-สีหนุวิลล์ ระยะทาง 190 กิโลเมตร และ การขยายสนามบินสีหนุวิลล์ ภายในปี 2565

นี่เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ของการพัฒนาของประเทศกัมพูชา เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานประชุมสุดยอดอาเซียน ในปี 2565

นายชูวิทย์ มิตรชอบ รอง ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-กัมพูชา เพื่อร่วมหารือความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทย – กัมพูชา ในเส้นทาง ตราด – เกาะกง – สีหนุวิลล์ ตามเส้นทาง R10 เพื่อส่งเสริมแนวความคิด Two Countries, One Destination ศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือการประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังสีหนุวิลล์เป็นกลุ่มไฮเอนด์ และมีความเป็นไปได้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังเมืองไทย โดยจะใช้จุดเด่นของแต่ละประเทศเป็นตัวเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกัน

แม้จะใช้เวลาในสีหนุวิลล์ไม่มากนัก เราก็ได้สัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ รายล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางการเติบโตของเมืองที่ยังคงเดินหน้าต่อไป  

 

Post a comment

14 + 13 =