Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Posts by Jsunthon

หมิว สิริลภัส เปลี่ยนที่ทำงานจากการออกกองถ่าย เป็นลงพื้นที่หาเสียงแบบลูกทุ่ง ไม่เน้นยุทธวิธี ไม่มียุทธศาสตร์ มีเพียงทีมตัวจี๊ด และความหวังที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อจะนำเอาคำพูดของพวกเขาเข้าไปพูดในสภา จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ขณะเป็นดารา นักแสดง ทำให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าทัน ไม่เท่ากัน ทำให้อยากปรับโครงสร้างของสังคม เปลี่ยนนักการเมืองเป็นผู้รับใช้ของประชาชน อย่างแท้จริง ด้วยความเชื่อมั่นว่า ทุกคนมีส่วนร่วมได้ ขอเพียงให้เริ่ม

1 อาจมิได้หมายความเพียงแค่ความเป็นหนึ่ง อาจเป็น 1 ที่ไล่เรียงไปหา สอง สาม และ 4 5…6เป็น 1 ที่มิใช่อยู่เหนือสุด แต่เป็น หนึ่ง ที่เป็นจุดเริ่มต้น เฉกเช่นกับมิติของ ดร.จักรกฤษณ์ สิริรินจากหนุ่มไอทีในช่วงบุกเบิกของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเมืองไทย ข่าวออนไลน์ ในยุคแรก นั่นคือ 1 ในสายงานไอที จากเริ่มต้นด้วยการขอโอกาสเขียนงานวิจารณ์ภาพยนตร์  ผ่านร้อนหนาว เขียนบทความในหลากหลายนามปากกา กระทั่งก้าวสู่บทบาทบรรณาธิการบริหาร  นั่นคือ 1 ในสายงานข่าว งานเขียน และเพราะรักในงานสอน จึงเรียนต่อจนจบปริญญาเอก นั่นคืออีก 1 ในสายวิชาการ  จวบจนปัจจุบันชีวิตของ ดร.จักรกฤษณ์ ยังหลากด้วยมิติเป็นมิติที่มากกว่า 1 หนึ่ง คือ ผู้อำนวยการสายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. หนึ่ง คือ นักเขียนคอลัมน์ประจำนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ เว็บไซต์อีกหลายสำนักหนึ่ง คือ นักวิจารณ์ภาพยนตร์-เพลง ที่อัดแน่นด้วยข้อมูล  และนักเขียนในนาม “นกป่า อุษาคเณย์” “ประภาคาร” และอีกหลายนามปากกา

เยาวชน คนรุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้วิถีพื้นถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า จากความสนุกสนานกลายเป็นความสนใจ ต่อยอดไปสู่การสืบสาน ประกาศให้คนภายนอกได้รับรู้ว่า “บ้านนอก” หรือ “บ้านๆ” ของพวกเขา อาจจะเป็นถนนสายวัฒนธรรมสายเล็กๆ ที่ไม่ได้มีความอลังการใด แต่นี่ก็คือถนนที่หัวใจดวงเล็กๆ กำลังรวบรวมเพื่อสร้างเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ จากคนรุ่นเก่า สู่คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ให้ความบ้านๆ ของ “บ้านนอก” ไปสู่ “รักษ์บ้านนอก” จากความสนุกสนาน  กลายเป็นความสนใจ จากความสนใจต่อยอดสู่การสืบสาน จากคนรุ่นเก่าผู้เฝ้ารอการมาเยือนของลูกหลานด้วยรอยยิ้ม ผู้ตอบการซักถามของคนรุ่นใหม่ด้วยเมตตา บอกกล่าวถึงวิถีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คนรุ่นเก่าเหล่านี้บ่มเพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมายาวนาน สายใหมสีทอง ถูกดึงจากจากฝักเหลืองอร่าม เรียงร้อยเป็นขดงาม สายใยเส้นนี้สืบสานความรัก ความอบอุ่น จากคุณยายสู่คุณแม่ จากคุณแม่สู่ลูกสาว ตอกไม้ใผ่เส้นบาง ที่มองด้วยสายตาว่า บางมากแล้วนั้น พลันคุณตาก็กรีดคมมีดผ่าลงไป กลายเป็นตอกเส้นบางลงไปอีกเส้น

ท่ามกลางกระแสดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตปัจจุบันของคนทั้งโลก ที่ประเทศไทย ที่อีสานก็เฉกเช่นกัน วิถีชีวิตของอีสานยุคใหม่ทำให้เยาวชนรุ่นนี้น้อยคนนักจะรู้จักความเป็นมาของเครื่องจักสานคุณค่าแห่งมรดกอีสาน..ภูมิปัญญาจากไม้ใผ่ ที่เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ใช้สอยสารพัด จนชวนให้ฉงนว่า กว่าจะคิดค้นนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน ต้องย้ำคิด ย้ำทำ ลองผิดลองถูก จนกระทั่งแน่ใจว่าใช่เลยนั้น ผ่านการทดลองกี่ครั้งกัน ด้วยเล็งเห็นถึงการคิดค้น คิดสร้างสรรค์ ด้วยคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบสานในวิถีชีวิตคนอีสานรุ่นก่อน โครงการ “รักษ์บ้านนอก” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงนำเสนอและเผยแพร่สุดยอดนวัตกรรมจากวิถีพื้นบ้าน ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนัก ซึมซับถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อสมัยก่อนคนอีสานใช้เวลาว่างจากทำไร่ทำนาสังคมชนบทอีสาน ผู้ชายและผู้หญิงจะแบ่งงานกันทำอย่างเป็นระบบ “ยามว่างจากงานไร่นา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน”  “ข่อง” (“ข่อง”เป็นภาษาถิ่นอีสาน คือ “ข้อง”ในภาษากลาง) คือปัจจัยสำคัญของการยังชีพในยุคนั้น ข้อง

ที่นี่ คือศูนย์รวมจิตวิญญาณของชุมชน ที่นี่ คือศุนย์รวมแห่งความหวังและยำเกรง ที่นี่ คือศูนย์รวมของวัตถุดิบชั้นดีของเมนูพื้นบ้าน “ดอนปู่ตา” คือป่าวัฒนธรรม เป็นอีสานสโตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกุศโลบายของบรรพชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาผืนป่าเอาไว้ให้เป็นแหล่งพันธุ์พืช เพาะวัตถุดิบในการประกอบอาหารตำหรับพื้นบ้าน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็ก สร้างเป็นระบบนิเวศวิทยาที่ธรรมชาติจัดสรรอย่างกลมกลืน สร้างสมดุลและสอดคล้องระหว่างชาวบ้าน พืชและสัตว์ ได้อยู่อาศัยเกื้อกูลกันเสมอมา “ดอนปู่ตา” ยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมตามวิถีความเชื่อของชุมชน กรอบจารีตประเพณีอีสาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เป็นแนวทางในการดำรงชีพ และความมุ่งหวังในอนาคตเพื่อปรับสภาวะจิตใจให้มั่นคงจากผลอันเกิดจากการเสี่ยงทายที่เป็นไปในลักษณะใดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อจะได้เตรียมรับสถานการณ์อันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ประมาท บางครา “ดอนปู่ตา” ก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านในชุมชน  https://youtu.be/HGMnxLzOHic ความเป็นมา ดอนปู่ตาเป็นบริเวณป่าที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึง มีไม้ใหญ่น้อย ไม้เถา ไม้เลื้อย ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น รวมทั้งยังมีผลิตผลจากป่า อาทิ เห็ดชนิดต่างๆ ทั้งเห็ดปลวก เห็ดผึ้ง เห็ดระโงก วิถีชุมชนชาวอีสานมีความเชื่อในบาป บุญ เคร่งครัดในจารีตประเพณี ปฏิบัติกิจตามความเชื่อนี้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างขวัญ

ปัจจุบัน ผู้คนกำลังถวิลหาวิถีธรรมชาติ ชื่นชมกับอาหารปลอดสารพิษ เฮโลไปตามหาพืชพันธุ์สายรักษาโรค นานมาแล้ว บรรพชนคนอีสานสอดแทรกวิถีธรรมชาติลงไปในอาหารพื้นบ้าน กลายเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากว่าความเป็นอาหาร อันควรค่าแก่การสืบสานต่อไป “ลาบเครือหมาน้อย” คือเมนูในตำนานที่ว่านั้น อิสานมีวัฒนธรรมการกินในรูปแบบที่สามารถแสวงหาได้จากรอบตัวอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นแมลง นก หนู และสัตว์อื่น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพการดำรงชีวิตของชาวอิสานที่ชอบอิงแอบ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีป่า โคก แหล่งน้ำ เป็นแหล่งหลักในการแสวงหาวัตถุดิบมาใช้ในการประกอบอาหาร  นอกจากจะนำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาประกอบเป็นอาหารแล้ว บรรพบุรุษของชาวอิสานยังเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาในการดัดแปลง ปรับตัวให้อยู่รอด โดยการสอดแทรกตำรับยาพื้นบ้านอยู่ในอาหารอีสานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้รับประทาน อาหารพื้นบ้านของอีสานอีกเมนูหนึ่งที่หากินค่อนข้างยาก หรือบางทีคนต่างถิ่นอาจจะไม่กล้าลองลิ้มรส คือ “ลาบเครือหมาน้อย” บางคนฟังชื่อแล้วให้ฉงน เอาหมาน้อยมาลาบให้กินจริงๆ หรือ เปล่าหรอก หมายถึงการคั้นเอาน้ำจากต้นเครือหมาน้อย แล้วนำมำมาปรุงรสกับวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อเป็นการปรุงแต่งให้น่ารับประทานมากขึ้น เช่นนำไปผสมผสานกับป่น เป็นต้น แต่สำหรับคนที่รู้ถึงสรรพคุณทางยาของเครือหมาน้อยแล้ว จะไม่ลังเลเลยกับการยกทั้งชามขึ้นมาซดจนเกลี้ยง ชื่อที่เรียกว่า หมาน้อยนั้น ไม่อาจทราบที่มาอันแท้จริงได้ได้ บ้างเล่าว่า

พอเอ่ยถึง “บ้านนอก“ หลายคนคงนึกไปถึง ถิ่นที่อยู่ห่างไกล ความเชย ล้าหลัง ไม่ทันสมัย และแน่นอนต้องอยู่ต่างจังหวัด เมื่อถึงช่วงเทศกาล หรือมีวันหยุดติดกันยาวนานหลายวัน กิจกรรมหนึ่งที่คนจาก “เมือง“ มักกระทำกัน คือ ไปต่างจังหวัด ไปไหน? ไปต่างจังหวัด

สถาณการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชม. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกพื้นที่ ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 41 พื้นที่ สาเหตุจากพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้า อากาศลอยตัวได้ไม่ดีมากนัก ลมพัดอ่อนไม่มีฝน คาดการณ์จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงบ่ายลมพัดแรงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงบ้าง ข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข ควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมและการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก เฝ้าระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ สายด่วนกรมอนามัย 1675 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 สายด่วนกระทรวงสาธารณสุข 1669 ข้อมูลจาก :

กรมอุตุฯ ประกาศประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ แต่ในหัวใจของคนอีกหลายคน ฝนตกระเรื่อยมาจนหัวใจเปียกชื้นมาเนิ่นนาน หน้าฝนเปรียบเสมือนฤดูแห่งความเหงา ทำใมเราจะต้องจมอยู่กับมันล่ะ ยุคนี้ เวลาติดฝนออกจากบ้านไม่ได้ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้ว เพราะบริการสตรีมมิ่งที่กำลังเฟื่องฟูในบ้านเราได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่กับเราไม่ห่าง สำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้ การได้ดูซีรีส์หรือหนังดีๆ สักเรื่องก็ทำให้หัวใจชุ่มฉ่ำได้ไม่น้อย วันนี้เราหยิบซีรีส์และหนังที่น่าดูสุดๆ ในช่วงฤดูฝนมาฝาก ให้นอนฟิน จิ้นจิกหมอนกันกลางสายฝนพรำ สื่อในสายฝน (Something in the Rain) เรื่องราวความรักของสาววัย 35 กับน้องชายของเพื่อนสนิทของเธอ ที่ถึงแม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันหลายปี แต่ความรักก็บังเกิดขึ้นได้อย่างโรแมนติกและอบอุ่น หากแต่อุปสรรคของความรักกลับต้องเกิดขึ้นเพราะคนรอบข้าง จินอาและจุนฮีต้องแอบคบกันอย่างลับๆ เพื่อค่อยๆ หาทางให้กับรักครั้งนี้ แต่ในที่สุดความลับก็ไม่มีในโลก ใต้ร่มคันสีแดงที่เคยเดินด้วยกันกลับต้องจำใจห่าง ขอเตือนเลยว่า ซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้จะทำให้หัวใจของคุณพองฟูและหดเหี่ยวลงได้อย่างฉับพลัน รักไม่รู้ลืม (Love Rain) เรื่องราวโรแมนติกของชายหญิงคู่หนึ่งที่ได้ตกหลุมรักยามเมื่อได้อยู่ใต้ร่มคันเดียวกันในวันฝนพรำ แต่ด้วยโชคชะตาทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถสานรักต่อกันได้ จนเรื่องราวดำเนินมาถึงรุ่นลูก เมื่อทายาทของทั้งสองคนกลับบังเอิญได้พบเจอกันและมีใจต่อกัน ใครที่ชอบพระนางที่หน้าหวานไม่แพ้กันอย่างจางกึนซอกและอิมยุนอา เรื่องนี้คงได้ฟินจิกหมอนตลอดทั้งเรื่อง เพราะมีทั้งเรื่องราวทั้งรุ่นพ่อและรุ่นแม่ให้ได้ลุ้น

เรียนรู้วิชาการปรุงชาสูตรพรีเมียม พร้อมไขความลับสุดยอดชาราคาร่วมแสน  จากคำบอกเล่าของสองปรมาจารย์ด้านชาเขียวแห่งเมืองชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น “ชาเขียว” สำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องดื่มที่สะท้อนวิถีชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวญี่ปุ่นพร้อมดื่มคุณภาพระดับพรีเมียมมานั้นจึงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของการปลูกชาและการคิดค้นสูตรที่เหมาะสมที่สุด วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสอง Master หรือ “เซนเซ” จากจังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ผู้อยู่เบื้องหลังความลุ่มลึกของ “ชา” ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนชิซึโอกะ “ลุงอยากแสดงให้เห็นว่าใบชาคุณภาพดีก็สามารถทำเครื่องดื่มคุณภาพดีได้ไม่แพ้ไวน์ราคาแพง”คำพูดของคุณลุง โอตะ มาซาตากะ ปราชญ์ชาวบ้านวัย 75 ปี เจ้าของไร่ชา Kaneda Otaen ในจังหวัดชิซึโอกะ สะท้อนถึงความรักและความพิถีพิถันในการปลูกชาที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนชิซึโอกะอย่างเห็นได้ชัด สำหรับคุณโอตะ การทำไร่ชาคือการผลิตงานศิลป์และสร้างประวัติศาสตร์ ในแต่ละปี ไร่ชาของคุณโอตะจะผลิตใบชาสดรวมทั้งหมด 30 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อนำไปผ่านกระบวนการทำให้แห้งแล้วจะเหลือเพียง 3 กิโลกรัมเท่านั้น หลังจากนั้นใบชาทั้งหมดจะส่งเข้าการประมูล เพื่อนำไปผลิตเป็นชาเขียวชั้นเลิศ ซึ่งมีราคาสูงถึงขวดละ 300,000 เยน หรือประมาณ 100,000 บาท

กลับมามอบความสนุกเคล้าเสียงคลื่นริมหาดหัวหินอีกครั้ง กับ เทศกาลดนตรีแจ๊สหัวหิน “Hua Hin International Jazz Festival 2018” ที่คราวนี้ขนขบวนศิลปินแจ๊สชั้นนำแถวหน้าจากทั่วโลก มารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดมนต์เสน่ห์แห่งเพลงแจ๊ส ท่ามกลางบรรยากาศริมหาดหัวหินที่สวยงาม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 นี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ร่วมกับ ฮิตแมน แจ๊ส และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมตอกย้ำความเป็นเมืองแจ๊สและเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติของหัวหิน เชิญทุกท่านร่วมงานเทศกาลดนตรีแจ๊สสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลดนตรีแจ๊สหัวหิน “Hua Hin International Jazz Festival 2018” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 นี้ พร้อมพบกับกองทัพศิลปินเพลงแจ๊สชื่อดังทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมากมาย

เทศกาลชุ่มฉ่ำท้าแดดเปรี้ยงวนมาอีกปี แน่นอนว่าช่วงเวลาแบบนี้กิจกรรมสุดมันส์คงหนีไม่พ้นการเล่นน้ำกัน แต่ถ้ากลัวแดดร้อน และเบื่อกับการเปียกปอนแล้วล่ะก้อ เราขอแนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมในวันหยุดยาวแบบนี้ การอยู่บ้านเย็นๆ กับครอบครัวแล้วหันหน้าเข้าจอ รับชมรายการสนุก ซีรี่ส์สุดมันส์ ก็ชุ่มฉ่ำไม่แพ้กัน วันนี้ขอแนะนำซีรีส์และรายการมาใหม่ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว เพราะวันหยุดยาวแบบนี้ไม่มีอะไรสุขใจไปกว่าการใช้เวลานอนดูมาราธอนอยู่บ้าน เก็บทุกเรื่องที่คุณอยากดูอีกแล้ว ช่วงเวลาตื่นเต้นของคุณพ่อ ท้าแข่งเร็ว แซงรถแรง (Fastest Cars) รายการสำหรับคนรักรถตัวจริงที่เป็นมากกว่างานมอร์เตอร์โชว์ทั่วๆ ไป นักขับสุดยอดซูเปอร์คาร์ยอมเดิมพันด้วยชื่อเสียงในการแข่งกับรถสลีปเปอร์เจ้าความเร็วอย่างกระบะดอดจ์ปี 1927 หรือกระบะเชฟวี่ปี 1964 ที่ประกอบขึ้นและปรับแต่งโดยผู้คลั่งไคล้เครื่องยนต์ เพื่อมาลงสนามแข่งความเร็วกับลัมบอร์กินี รับรองได้ว่าคุณพ่อผู้คลั่งไคล้ความเร็วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน   ทรชนคนปล้นโลก ภาค 2 (Money Heist: Part 2) ซีรีส์สุดเข้มข้นส่งตรงจากประเทศสเปน เรื่องราวของหัวขโมยแปดคนที่จับตัวประกันไว้มากมายและขังตัวเองไว้ในโรงกษาปณ์แห่งสเปน ระหว่างนั้นเองผู้บงการเริ่มปั่นหัวตำรวจเพื่อทำตามแผนการอันแยบยล พวกเขาอ่านเกมและรู้วิธีการทั้งหมดของตำวจเพื่อป้องกันตัวเองและเอาตัวรอดจากปฏิบัติการครั้งนี้ เรื่องนี้มีมาสองภาคแล้วและขอบอกเลยว่าเรื่องราวตื่นเต้นมากๆจนหยุดดูไม่ได้เลยจริงๆ หวานใสย้อนยุคสำหรับคุณแม่ [caption id="attachment_14132" align="alignnone" width="900"] CHEF'S

สงกรานต์ของทุกปี หนึ่งในสถานที่ฮิตติดชาร์ตตลอดกาลของนักเดินทาง รักการท่องเที่ยว คือ เชียงใหม่ คำชักชวนเบื้องต้นการหารือคือไปเชียงใหม่กันมั้ย? ไปเชียงใหม่กันเถอะ? ครั้นไปถึง บางคนก็ชอบที่จะไปท่องนอกเมือง เลาะไปดูวิถีพื้นถิ่น บางคนก็ชื่นในวิถีศิวิไลซ์ แสวงหาความรื่นรมณ์ในตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วถ้ามีย่านที่รวมวิถีร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกันล่ะ คุณสนใจที่จะไปเดินทอดน่องชมมั้ย

ตลอดหลายทศวรรษนับจากที่เรือนเวลารุ่นนี้ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อปี 1904 นาฬิกาซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ได้ผสมผสานกลิ่นอายของความมุ่งมั่น อิสรภาพ และความสวมใส่สบายไว้อย่างลงตัว ดีไซน์และฟังก์ชันกับบุคลิกใหม่ของนาฬิการุ่นนี้เป็นเหมือนตัวแทนของจิตวิญญานแห่งความฉับไวและความทันสมัย ทว่า ยังคงยืนหยัดในเอกลักษณ์ปรัชญาดั้งเดิม ซึ่งคือ การสะท้อนจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของยุคสมัยปัจจุบัน ตัวแทนของความสง่างาม ซานโตส เดอ คาร์เทียร์ รุ่นใหม่ ได้รับการออกแบบให้สวมใส่สบาย หน้าปัดยังคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สะท้อนความงามตามแบบฉบับปารีเซียงในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นเสมือนการฉีกกฎความนิยมนาฬิกาหน้าปัดรูปวงกลมแบบดั้งเดิม อีกสิ่งที่ยังคงเดิมเช่นกันคือยึดสกรู 8 ตัวเพื่อยึดหน้าปัดกับตัวเรือนและนอกจากนี้ยังปรับกรอบนาฬิกาให้รับกับลายเส้นบนตัวเรือนและสายนาฬิกามากยิ่งขึ้น สายนาฬิกาที่มัลติฟังก์ชัน นาฬิกาซานโตส เดอ คาร์เทียร์รุ่นดั้งเดิมถือเป็นนาฬิการุ่นแรกๆ ที่ใช้หนังเป็นวัสดุในการทำสายนาฬิกา สำหรับนาฬิกาซานโตส เดอ คาร์เทียร์รุ่นใหม่นี้ ใช้นวัตกรรมสายนาฬิกาข้อมือแบบใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่และคล่องตัวมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกโอกาสตามชนิดวัสดุและสีสันที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามต้องการ ด้วยนวัตกรรม คาร์เทียร์ ควิกสวิตช์ (Cartier QuickSwitch system)

ลองนึกดูว่าเด็กๆ จะสนุกเพียงไหน ถ้าได้เดินเล่นไปกับครอบครับ พร้อมเรียนรู้ไล่ดูสัตว์แปลกตามตัวอักษร A-Z ที่ A ไม่ใช่แค่ Ant  แต่ยังเป็น Alpaca สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในวงศ์อูฐ นาง รัชนี ปรีดากมลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดงาน “Pet Planet ตอน Animals From A-Z” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2561  ณ Main Atrium ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ เพื่อให้เด็ก

ซัมเมอร์นี้ หากยังไม่มีที่หลบแดดร้อนเมืองกรุง ลองมาที่ เพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ ชิมอาหารให้อิ่มท้อง อร่อยลิ้น กับป็อบอัพ คาเฟ่ เก๋ๆ “เพนนิน ซัมเมอร์ คาเฟ่” (Penin Summer Café) ที่มีเมนูคอมฟอร์ท ฟู๊ด ร่วม 30 รายการ อาหารทานง่าย สบายๆ และรสชาติคุ้นลิ้น ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี มารังสรรค์เป็นอาหารรสเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศภายในร้านที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ดูสบายๆ จะมานั่งทานอาหาร หรือสั่งเครื่องดื่ม พร้อมเซลฟี่ถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ได้อารมณ์เสมือนนั่งจิบกาแฟที่คาเฟ่ในปารีส [caption id="attachment_13652" align="alignnone" width="900"] ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้างกลางกรุงที่เป็นที่รู้จักกันมากว่า 30 ปี[/caption] ก๋วยเตี๋ยวเรือไฮโซในตำนาน มาถึงเพนนินซูล่า พลาซ่า ทั้งที

ว่ากันว่าความสุขไม่ควรเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต แต่ควรอยู่ในทุกย่างก้าวที่เรามุ่งสู่เส้นชัย 20 มีนาคม “วันความสุขสากล”  เป็นวันที่ทั่วโลกต่างเฉลิมฉลอง 10 ทริป สร้างรอยยิ้ม ต้อนรับวันความสุขสากลขอเชิญ คือเส้นทางเชิญชวนคุณเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความสุขที่สุดในโลก*เพื่อสัมผัสประสบการณ์รื่นเริงจากทริป  ประเทศนอร์เวย์ - ตื่นตะลึงไปกับความงดงามของแสงเหนือ ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนมีนาคมของแต่ละปีเป็นช่วงที่ท้องฟ้าเหนือประเทศนอร์เวย์ส่องแสงสุกสว่างด้วยสีสันสดใสสุดมหัศจรรย์ที่อาบย้อมทั่วทั้งผืนฟ้า สร้างความตื่นตาตื่นใจและประทับใจให้กับผู้โชคดีที่ได้พบเห็น ที่พักแนะนำ: Kirkenes Snowhotel คือที่พักที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย์ ห่างจากเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์อย่างคีร์เคเนส (Kirkenes) ไปเพียง 10 กิโลเมตร และมีกระท่อมไม้ให้เข้าพักได้ตลอดทั้งปี โดยรูปทรงของกระท่อมได้แรงบันดาลใจมาจากกระท่อมล่าสัตว์และตกปลาแบบดั้งเดิมของชาวซามิ กระท่อมเหล่านี้ได้ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อชมแสงออโรราเป็นหลัก จึงมีหน้าต่างบานใหญ่พร้อมเก้าอี้หุ้มด้วยหนังแกะอันอบอุ่นไว้นั่งเอกเขนกชมแสงสีตระการตาจากธรรมชาติอย่างสบายจากห้องพัก ประเทศเดนมาร์ก - ลองใช้ชีวิตแบบ “ฮุกเกอะ” เคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของประเทศเดนมาร์กนั้นเรียกว่า “ฮุกเกอะ” (hygge) ซึ่งเป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตแนวทางหนึ่ง นั่นคือให้ความสำคัญและมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างกาแฟอุ่น ๆ สักแก้ว

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแห่งความสุขนานาชาติ Uber Eats ได้ร่วมมือกับผู้ก่อตั้ง Theory Kitchen และเชฟชื่อดังระดับโลกอย่าง Jozef Youssef เพื่อเปิดเผยข้อมูลอาหารที่จะมาช่วยปรับสภาพอารมณ์ในแต่ละวันให้สดใส จากอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมแนะนำอาหารชั้นนำ 5 จานที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยปรับภาวะอารมณ์ให้มีความสุข อีกทั้งการทานคาร์โบไฮเดรตร่วมกับผักใบสีเขียวจะช่วยคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี นอกจากเป็นเชฟแล้ว Jozef Youssef ยังมีตำแหน่งเป็นรองบรรณาธิการของ International Journal of Gastronomy และเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารอีกด้วย เขาได้กล่าวว่า การทานคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใด วิธีการทานอาหารที่ดีที่สุดอีกอย่าง คือการได้รับอาหารที่สามารถผลิตสารเซโรโทนิน (serotonin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ในการควบคุมการแสดงออกในด้านความรู้สึกต่างๆ ของร่างกาย ในงานวิจัยของ Youssef ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมบางชนิด ที่จะช่วยในการสร้างอารมณ์ให้ดีขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน รวมไปถึงลักษณะของสีสันและเนื้อผิวของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ให้ผลลัพธ์ในแง่บวกด้วย: อาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

เมื่อถึงหน้าร้อน นอกจากจะมีประเพณีสงกรานต์ เทศกาลสาดน้ำให้คลายร้อนแล้ว ยังมีมนต์เสน่ห์คลายร้อนอีกอย่างคือ “ข้าวแช่” ตำรับอาหารโบราณ ที่ทำให้หน้าร้อนในเดือนเมษายนผ่อนคลายหายเป็นปลิดทิ้งได้ดีทีเดียว ข้าวแช่ เป็นข้าวสุกขัดยางแช่น้ำเย็นซึ่งมักเป็นน้ำดอกไม้ แล้วกินกับเครื่องเคียง เช่น ลูกกะปิ พริกหยวกสอดไส้ เนื้อเค็มฝอยผัดหวาน หัวหอมสอดไส้ ผักกาดเค็มผัดหวาน ปลาแห้ง และเครื่องผัดหวานต่าง ๆ นิยมรับประทานในหน้าร้อน ปัจจุบันอาจใส่น้ำแข็งในข้าวแช่ด้วย เชื่อกันว่า ข้าวแช่เดิมเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวมอญ โดยชาวมอญจะเรียกว่า “เปิงด๊าดจ์”  ซึ่ง “เปิง” แปลว่า“ข้าว” และ “ด๊าดจ์” แปลว่า “น้ำ” “เปิงด๊าดจ์” จึงมีความหมายว่า “ข้าวน้ำ” นิยมทำสังเวยเทวดาในตรุษสงกรานต์ ต่อมาชาววังนำไปปรับปรุงเรียกว่า “ข้าวแช่เสวย” หรือ “ข้าวแช่ชาววัง” เมื่อสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2453 แล้ว ข้าวแช่ได้รับการเผยแพร่ออกไปนอกวังและเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง ความอร่อยของข้าวแช่นอกจากความเย็น หวาน หอม ดับร้อนของข้าวแช่น้ำแล้ว เครื่องเคียงก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มความอร่อยให้กับข้าวแช่ เครื่องเคียงข้าวแช่ ลูกกะปิ ประกอบด้วยปลาช่อนย่าง, ตะไคร้, กระชาย, หัวหอม, กะปิ, หัวกะทิ