Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

กรกฎาคม 2021

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  หลักธรรมคำสอนนี้ ใช้ได้เสมอ  โดยเฉพาะปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤตโควิด-19  ที่จำนวนผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์ มีจำนวนมากขึ้นและกระจายไปทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ไปไกล เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วมากขึ้น โดยคนจำนวนมากติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ หากมีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวติดเชื้อ คนในครอบครัวหรือในชุมชนก็จะมีความเสี่ยงไปด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ    พล ร.อ. แพทย์ไทยชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย  กล่าวว่า การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อนช้อนกลาง หรือใช้ช้อนส่วนตัว เว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้านและงดการเดินทางให้มากที่สุด  ขณะเดียวกัน ก็ต้องเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  รู้จักใช้ยาสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณในการดูแล รักษา ตนเอง  ให้มีภูมิคุ้มกันอยู่เสมอ ก็เป็นอีกทางเลือกและทางรอด โดยขณะนี้สภาการแพทย์แผนไทย

เทรนด์อาหารแห่งอนาคตยังคงเป็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนจากแมลง ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีความพร้อมในการเป็นครัวแมลงโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของแมลงนานาชนิดแล้ว คนไทยยังบริโภคแมลงมานานแล้ว แต่การบริโภคโปรตีนจากแมลงในฝั่งหนึ่งของโลก พร้อมทั้งเงื่อนไขของการส่งออก มาตรฐานของแมลงเพื่อการบริโภค จึงต้องอาศัยขั้นตอนที่เคร่งครัด และเมื่อเป็นโอกาส ประเทศไทยจึงไม่พลาดที่จะก้าวสู่จุดนั้น ล่าสุด จากการเปิดเผยของ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ช่วงสถานการณ์โควิด-19  การทำงานเชิงรุกของทีมเซลล์แมนประเทศหรือทูตพาณิชย์ในต่างประเทศมีความคึกคัก และประเด็นของแมลงเพื่อการบริโภคก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย "ขณะนี้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวตลาดจากทั่วโลกเพื่อผู้ประกอบการไทยสามารถวางแผนการพัฒนาและผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดแต่ละประเทศตามกลยุทธ์ "ตลาดนำการผลิต" ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดของ "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์"  อยากแจ้งให้ทราบว่ามีโอกาสในสินค้าเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Market และโอกาสในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ  โดยโอกาสของตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม ล่าสุด  สหภาพยุโรปที่ได้รับรองหนอนนกอบให้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ได้และยังมีอีก 14 รายการของแมลงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขึ้นทะเบียนพิจารณาเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ " นางมัลลิกา กล่าว สำหรับ “หนอนนก” ซึ่งคนไทยคุ้นเคยกันดีในนามของอาหารของนก ปลา

กิจการอวกาศไทยคลอดแล้ว ครม. ไฟเขียวร่าง พรบ.กิจการอวกาศฯ ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติกิจการอวกาศฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีความทันต่อสถานการณ์และรองรับอนาคตของประเทศไทย  ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเกิดขึ้นมากมายที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ระดับโรงเรียน มีความร่วมมือจากภายในประเทศและต่างประเทศ  กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับประเทศในวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   [caption id="attachment_24001" align="aligncenter" width="841"] ศ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์[/caption] กฎหมายอวกาศหรือพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ.

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขานุการคณะกรรมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้แทน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เปิดนิทรรศการ "ราชาในดวงใจ" ของศิลปิน ๒ รัชสมัย รายได้มอบให้ มูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา เพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ศิลปินเข้าใจและรู้จักอุทิศตนทำงานเพื่อรับใช้สังคมด้วยความรู้ความสามารถที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ตนได้ศึกษาและปฏิบัติมาเพื่อให้มีวัฒนธรรมทางด้านศิลปะอันเก่าแก่มีการพัฒนาและความเป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักศิลปะทางด้านแนวความคิดมากขึ้นและจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนเพื่อเผยแพร่ศิลปะของศิลปินต่อสาธารณะชนโดยเห็นสาระของงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยพิธีเปิดมี ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา ฉัตรชนก ดุลยรัตน์ และ เอิร์ธ สายสว่าง เข้าร่วม ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง 'ศิลป์ พีระศรี' ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้เข้าชมไปจนถึง วันที่ 31

ทุกคนรู้ว่าผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในปัจจุบันผักได้กลายเป็นอีกกลุ่มอาหารที่เต็มไปด้วยอันตราย เนื่องจากมาจากการเกษตรที่พึ่งพาสารเคมี ดังนั้นการรณรงค์ให้คนกินผักในวันนี้ จึงต้องมาพร้อมกับความรู้ความเข้าใจในการกินผัก อย่างการเลือกผักที่ออกตามฤดูกาล ช่วยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีได้   นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งหวังให้คนไทยหันมากินผักให้มากขึ้น และเลือกกินผักตามฤดูกาล โดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยกินผักให้เพียงพอ และปลอดภัย ผ่านการสื่อสารรณรงค์ในสังคม ซึ่งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีการประกาศรางวัลให้โฆษณา ชุด Bok Choy (กวางตุ้ง) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver) ในหมวดภาพยนตร์ (Film) จากงาน  Cannes Lions International Festival 2021 ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของปีนี้ที่ประเทศไทยได้รับ

คิดถึงเขา อยากอยู่ใกล้ๆ เขา ให้เขาโอบกอดไว้ เที่ยวเขาใหญ่ แบบไม่รีบร้อน แต่นอนสบายที่ Fortune Courtyard Hotel Khaoyai แถมยังเจอมุมบังเอิญที่สุดชิลล์