Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

พบแนวคิด เมนูแห่งสติ จากเวทีประกวด “สำรับแห่งความตาย”

การกินอย่างมีสติ เป็นหนึ่งในแนวทางของการอยู่อย่างมีสติ ไม่เพียงแต่กินของมีประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดในปริมาณที่พอเหมาะ แต่ต้องกินอย่างรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องราวของ “มรณานุสติ” หรือการรู้เท่าทันความตาย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ 

หลังจากที่ Kid Mai Death Awareness Cafe ได้มีการจัดการประกวด สำรับแห่งความตาย ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้คิดค้นเมนูอาหารที่ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ผ่านเรื่องราวของการศึกษามรณานุสติ ด้วยส่งคลิปการสร้างสรรค์เมนู พร้อมแนวความคิดเข้าส่งประกวด ก่อนจะได้รับการคัดเลือกมาโชว์และนำเสนอวิธีการและแนวคิดต่อคณะกรรมการ ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการประกาศผลออกมาแล้ว

โดยมีกรรมการรอบตัดสิน คือ

  1. ณัฐณิชา บุญเลิศ เชฟพลอย จากรายการมาสเตอร์เชฟ
  2. สิริรัตน เรืองศรี หนูสิ Miss Thailand World 2010
  3. ญาดา เทพนม นักแสดงช่อง 7
  4. ผศ.ดร. วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่

เมนู “เรียงร้อยชีวิต”

ผลออกมาว่า ผู้ที่ชนะการประกวดได้รังสรรค์เมนูที่ทำให้ระลึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ประเภทอาหาร ได้แก่เมนู “เรียงร้อยชีวิต” ของ คุณชนิญาดา  รักสะอาด ที่นำแกงเลียงแบบพื้นบ้านมาใส่ความหมายให้เห็นถึงการกินอย่างมีสติ กินอย่างรู้คุณค่า ไม่ได้กินเพราะหลงไหลในรูปรสกลิ่นสี แต่ให้เรากินเพราะของนี้มีคุณค่า เหมือนเรียงร้อยชีวิตในแกงเลียงชามนี้

ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่เมนู “ชีวิตจิตสุดท้าย” ของ คุณอนันต์ ชัยเชี่ยวชาญ  โดยให้แนวคิดไว้ว่า แก้ว เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของชีวิต  น้ำแข็งที่ทำจากผลไม้หลากสี แทนความ รัก-โลภ-โกรธ-หลง ที่ละลายเข้ามาสู่ชีวิต  แทนที่ด้วยนมมินต์ที่เป็นความสดชื่น ร่มเย็น ก่อนโรยกลบด้วยผงโอริโอ้ ที่เปรียบเสมือนพื้นดินที่กลบหน้า  ยามที่เราได้ตายจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุข

ส่วนรางวัล Popular Vote ได้แก่ เมนู สติ ของ นางสาว ขวัญพร กงเพ็ชร   ให้แนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ  ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ถูกต้อง ไม่เปล่าประโยชน์ หรือดำเนินชีวิตไปในทางที่เสียหาย

เป็นอีกเวทีที่มีคอนเซ็ปต์แปลกใหม่ ที่น่าสนใจ นี่คือภารกิจของสถาบันคิดใหม่ ที่ต้องการให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท ดำรงชีพในโลกมนุษย์จนถึงวันสุดท้ายอย่างมีสติ

 

Post a comment

5 × two =