Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

โปรตีนจากแมล Tag

เทรนด์อาหารแห่งอนาคตยังคงเป็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนจากแมลง ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีความพร้อมในการเป็นครัวแมลงโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของแมลงนานาชนิดแล้ว คนไทยยังบริโภคแมลงมานานแล้ว แต่การบริโภคโปรตีนจากแมลงในฝั่งหนึ่งของโลก พร้อมทั้งเงื่อนไขของการส่งออก มาตรฐานของแมลงเพื่อการบริโภค จึงต้องอาศัยขั้นตอนที่เคร่งครัด และเมื่อเป็นโอกาส ประเทศไทยจึงไม่พลาดที่จะก้าวสู่จุดนั้น ล่าสุด จากการเปิดเผยของ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ช่วงสถานการณ์โควิด-19  การทำงานเชิงรุกของทีมเซลล์แมนประเทศหรือทูตพาณิชย์ในต่างประเทศมีความคึกคัก และประเด็นของแมลงเพื่อการบริโภคก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย "ขณะนี้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวตลาดจากทั่วโลกเพื่อผู้ประกอบการไทยสามารถวางแผนการพัฒนาและผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดแต่ละประเทศตามกลยุทธ์ "ตลาดนำการผลิต" ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดของ "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์"  อยากแจ้งให้ทราบว่ามีโอกาสในสินค้าเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Market และโอกาสในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ  โดยโอกาสของตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม ล่าสุด  สหภาพยุโรปที่ได้รับรองหนอนนกอบให้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ได้และยังมีอีก 14 รายการของแมลงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขึ้นทะเบียนพิจารณาเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ " นางมัลลิกา กล่าว สำหรับ “หนอนนก” ซึ่งคนไทยคุ้นเคยกันดีในนามของอาหารของนก ปลา