Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ทริปสายโสด Tag

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดกว่าปีที่ผ่านมา คือ เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ซึ่งเดิมทีอาจจะหมายถึง “ความเป็นส่วนตัว” ที่จะบอกหรือไม่บอกใครก็ได้ แต่ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต้อมยอมรับว่า ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นสิ่งจำเป็นมากๆ ในการช่วยปิดประตูปิดทาง สะกัดกั้นการเดินทางของเชื้อไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง การ “เปิดใจ” คุยกันของทุกๆ ฝ่าย เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ย้อนไปหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งรอบแรกและรอบสอง “ระยอง” เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตกเป็นข่าวดัง เนื่องจากเกิดเคสใหญ่จนถึงขั้นปิดเมือง ทั้งยังโยงใยไปถึงกรณีของบ่อนการพนัน ที่รับบทตัวร้ายซ้ำซ้อน เพราะนอกจากจะเป็นบ่อนทำลายที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังกลายเป็นแหล่งกระจายเชื้อร้ายซ้ำเติมในวิกฤตครั้งนี้ เดิมทีเรารู้จัก “ระยอง” ในนามของเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัว (Gross Provincial Product)  สูงที่สุดในประเทศ (ที่มา : ลงทุนแมน ปี 2563) เนื่องจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอยู่ที่ระยอง ทำให้รายได้เฉลี่ยของประชากรสูงถึง 1.1