Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Like Exhibition: เกิด-ดับ กับพัชราภรณ์

เล่าโดย : ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ   

เกิด-ดับ  : จิตรกรรมวาดเส้นร่วมสมัย (รูป-นาม)  ของ พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ

“จีนที” เรียนจบปริญญาตรีและโท สาขาศิลปะไทยจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาวน้อยร่างเล็ก แต่พลังและฝีมือที่ถ่ายทอดลงไปในงาน ไม่เล็ก ทั้งชั้นเชิง .. ไม่เล็ก ทั้งความคิด ที่กลั่นลงมาบนผืนผ้าใบ

เธอ – หลงใหลในมนต์เสน่ห์แห่งลายเส้นจิตรกรรม
เธอ – เปรียบ .. จิตรกรรมวาดเส้น คือ “รูปธรรม” เพื่อสะท้อนความเป็น “นามธรรม”  ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง มันคือความจริง เห็นอยู่ ดำรงอยู่ในธรรมชาติ ..

การเรียนศิลปะไทยมาอย่างเข้มข้น การเป็นคุณแม่ผู้มีลูกน้อยสองคนในวัยสามสิบกลางๆ รวมถึงการตั้งคำถามกับชีวิตหลังพบเห็นการจากไปของบุคคลรอบตัว ทั้งคนรู้จัก ทั้งเพื่อน  ที่จากไปจาก “เหตุ-ปัจจัย” อันแตกต่าง  .. นิยามแห่งชีวิต เกิดจนเติบโต อาจสั้น จนไม่ได้เห็นความร่วงโรยของสังขารที่เป็นไปตามวัย
เมื่อพื้นฐานศิลปะแม่นยำ ..  เมื่อพุ่งความสนใจมาที่ความคิด ..  และ เมื่อต้องการบันทึกช่วงขณะของความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น  จึงเกิดผลงาน  ณ “ปัจจุบันขณะ”

เธอ – ตีความ แง่มุมแห่งสัจธรรมและสังขาร  “การเกิดขึ้น. ตั้งอยู่. ดับไป. คือ ส่วนหนึ่งของความงดงาม ในสังขารแห่งวิถีธรรมชาติ”
“ธรรมชาติ คือ ธรรมดา  – ธรรมมะ เป็นแก่นความจริงสูงสุดของพุทธศาสนา ปรัชญาทางพุทธศาสนาคือรากฐานของความเป็นไทย”

ผลงานของ “จีนที” ปรากฏละอองเบาบางจากควันที่นำมาสร้างสรรค์ ด้วยวิธีคิด . ในวิธีการ . ในรูปแบบของตัวเอง ผสมกับฝีแปลงจัดจ้าน
เธอ – ลดทอดความเหมือนให้กลายเป็นความไม่เหมือน  เธอ – ลดทอดความเหมือนให้กลายเป็นความบางเบา
เธอ – ต้องการนำเสนอเสมือนปริศนาธรรม  เพื่อสะท้อนความธรรมดาของชีวิต อันเป็นเครื่องเตือนสติของการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

คุณอาจตั้งคำถาม คุณอาจสงสัย ในศิลปะที่เป็นมากกว่าเพียงภาพเสมือน และวิธีคิดที่น่าสนใจของเธอ ลองไปถามทำความรู้จัก ลองไปพูดคุยกับเธอ . Solo Art  Exhibition  By Pacharaporn Baiposuwan  – พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ

: นิทรรศการ Circle of life (เกิด-ดับ) จัดแสดงที่ People Gallery ห้อง P3 ชั้น 2 ARTHUB@BACC
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แสดงตั้งแต่ 1 มีนา -1 เมษา 61


ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ :  เรียนจบศิลปะ . ชอบวาดรูป สอนวาดรูป เสพงานศิลปะดีๆ  ปัจจุบันดำรงวิถี นักเดินทาง มีงานพิธีกร ถ่ายภาพศิลปะ และทำสารคดีเฉพาะที่สนใจ

ไหนๆ ก็ไม่ได้วาดรูป เลยไป “ชม” และมา “เล่า” ให้อ่าน  ว่ามีนิทรรศการดีๆ เกิดขึ้น ตรงไหนของพระนครบ้าง

I FB – ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ   I   charnpichit.jumbo@gmail.com

Post a comment

1 × three =