Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Globish เผย “จีน” เป็นภาษาที่ 3 ที่คนทั่วโลกเลือก

การก้าวสู่ประเทศที่ทรงอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้ถนนแห่งการลงทุนมุ่งหน้าสู่จีน ขณะเดียวกัน จีนก็ได้ปูทางการลงทุนในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจีนถือเป็นผู้ลงทุนต่างชาติอันดับ 1 ในบ้านเรา นั่นหมายความว่า โอกาสของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นทางทางตรงและทางอ้อม ทั้งการเข้าทำงานในบริษัทในจีน หรือการผลิตสินค้าและบริการเพื่อป้อนตลาดชาวจีน ทั้งในและต่างประเทศ

ที่ผ่านมา ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลของโลก แต่เมื่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนกระจายไปทั่วโลก ทำให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ทรงอิทธิพลตามไปด้วย จนกลายเป็นภาษาที่ 3 ของโลก

นายธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ 3 ที่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยเลือกเรียน โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง (Mandarin) ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ และปัจจุบันผู้คนทั่งโลกราว 1.3 พันล้านคนใช้ภาษาจีน จึงนับเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ประกอบกับปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกมองเป็นชาติมหาอำนาจที่น่าจับตา เนื่องจากได้ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยอัตรา GDP ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดปี 2562 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) เผยเศรษฐกิจจีนโตร้อยละ 6.1 และในด้านการค้าขายกับต่างประเทศ ก็มีมูลค่าเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งยังเป็นผู้ผลิตรถยนต์ เรือพาณิชย์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของโลก

ทั้งนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร ยานยนต์ การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ฯลฯ ยังเป็นจุดยุทศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ ประกอบกับประเทศจีนได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

จนล่าสุดในช่วงปี 2562 จีนได้กลายเป็นผู้ลงทุนต่างชาติที่ขอรับการสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยกว่ามูลค่า 8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.6 แสนล้านบาท) แม้ประเทศจีนจะเป็นชาติที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นประเทศแรก แต่ก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศที่เข้มแข็งจนถูกมองว่าจีนจะเป็นประเทศแรก ๆ ที่สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้หลังวิกฤตโควิด-19 ปัจจัยทั้งหมดจึงส่งผลให้เกิดความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการทำงานและประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“Globish ในฐานะผู้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับคนไทย ที่ต้องการสร้างคนไทยให้พร้อมรับโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานและธุรกิจ ด้วยการให้บริการการเรียนผ่าน Online Live Classroom ในหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย จึงได้พัฒนาหลักสูตรภาษาจีน Live Chinese Classroom ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สอดรับกับความต้องการตลาดแรงงานในช่วงปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าเติบโตของสัดส่วนภาษาจีนจาก 2% เป็น10% ในปี 2563 ภาษาจีนกลางมีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการมากโดยเฉพาะในวงการธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากบริษัท และองค์กรใหญ่ ๆ ต่างต้องการพนักงานที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 35%” นายธกานต์กล่าว

ด้านนางสาวชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า Globish Chinese ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีความต้องการในการพัฒนาภาษาจีนที่แตกต่างกัน สำหรับผู้ใหญ่ Globish Chinese เน้นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รวมถึงหลักสูตรภาษาจีนที่เน้นไวยากรณ์ และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนไปพร้อม ๆ กัน ในรูปแบบ Live Chinese Classroom เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และยกระดับความสามารถด้านภาษาให้คนไทยเตรียมพร้อมในอนาคต

Post a comment

14 + 1 =