Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

นิทรรศการเดี่ยวสะท้อนวิถีชนเผ่า โดย “ต้าน เหวย เคิง”

แม้ว่าจะไม่ใช่นิทรรศการศิลปะที่จัดขึ้นในเมืองไทย แต่ก็คิดว่าสายอาร์ตเมืองไทยก็ไม่อยากพลาดชม ด้วยความโดดเด่นจากฝีมือของ “ต้าน เหวย เคิง”  รวมทั้งเรื่องราวการถ่ายทอดที่น่าทึ่ง ด้วยการใช้เวลานานเป็นปี เข้าไปคลุกคลีวิถีชีวิตของชาวชนเผ่าในป่าใหญ่  จนได้ผลงานชุด Forgotten Beauty ออกมาให้ชื่นชม

Forgotten Beauty เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 โดย “ต้าน เหวย เคิง”  ที่จัดแสดงที่แกลเลอรี “ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต” กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน 2561 นี่คือผลงานภาพเขียนชนเผ่าต่างๆ ในรัฐซาราวะก์ สมัยที่ศิลปินผู้วาดภาพเคยเดินทางไปเยี่ยมเยือน จำนวน 17 ชิ้น  โดย  “ต้าน เหวย เคิง” ใช้เวลานานนับปี เข้าไปคลุกคลีกับวิถีชีวิตแบบชนเผ่าในป่าใหญ่ ศึกษาความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอันน่าทึ่งร่วมกับกลุ่มชนเผ่าเหล่านี้

Tan Wei Kheng Portrait of Kelabit Lady 2016 Oil on canvas 75x75cm

เขาเริ่มจากการวาดเครื่องประดับของชนเผ่าชาย – หญิง ที่ทำให้เขาเข้าใจและมีความคิดรวบยอดจากความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ และความเชื่อที่บอกถึงวิถีการดำเนินชีวิตและสุนทรียศาสตร์แบบพื้นเมือง ความคิดรวบยอดที่บ่งบอกความเข้าใจอันลึกซึ้งของเขาในเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และความโดดเด่นของภาษาพื้นเมืองที่หลากหลาย ประเพณี กฎระเบียบ อาณาเขต และวัฒนธรรม ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ซึ่งให้ภาพปรัชญาและโครงสร้างของอารยธรรมความเป็นมนุษย์แก่เรา

Tan Wei Kheng Portrait of Iban Man No. 2 2016 Oil on canvas 75 x 75 cm

การพยายามที่จะเชื่อมต่อช่องว่างของความเข้าใจที่แตกต่างกัน ต้าน เหวย เคิง บันทึกการสำรวจค้นคว้าของเขาผ่านการวางแสดงเครื่องประดับของชนเผ่าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มักสร้างสรรค์ขึ้นจาก ความเชื่อและพิธีกรรมตามตำนาน ยกตัวอย่างเช่น รอยสักแบบชนเผ่า คือ สัญลักษณ์ที่แสดงความเชื่อว่ามีพลังของการปกป้อง พิธีกรรมการบูชาแบบดั้งเดิมที่ปัจจุบันถูกมองเป็นเครื่องหมายของความโหดร้าย ซึ่งเห็นน้อยลงไปเรื่อยๆ จนหาดูยาก หรือถูกเข้าแทนด้วยกลืนหายไปกับวัฒธรรมของยุคสมัยใหม่นี้ จนละทิ้งจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมหรือเลือนหายไป มันเป็นการเปลี่ยนระบบความเชื่อที่ถูกครอบโดยความศิวิไลซ์

Tan Wei Kheng Jungle Beauty No.1 2017 Oil on canvas 91 x 66cm

ต้าน เหวย เคิง ปราถนาที่จะสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ผ่านงานภาพเขียนของเขา  จากระบบความเชื่อที่ฝังตัวและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติต่อความเป็นจริงในการแสวงหาอย่างไม่หยุดหย่อนของหลักฐานที่ชัดเจนของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

Forgotten Beauty คือ งานที่ถ่ายทอดความคิดรวบยอดของศิลปิน ที่รวบรวมเสน่ห์ของชนเผ่าเหล่านั้น ผ่านการสร้างสรรค์ชุดภาพที่สั่งสมความทรงจำของบรรพบุรุษแต่โบราณ ภาพเหมือนบุคคลอันลึกซึ้งเหล่านี้มีความสมจริงแสดงจุดเด่น ความแกร่ง และพลังของคนสูงอายุ และเคารพในความเป็นชนเผ่าดั้งเดิม พวกเขาตั้งคำถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอารยะของโลกใหม่ และตอกย้ำความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์และวิถีความเชื่อและวัฒธรรมแบบดั้งเดิม พวกเขาบันทึกช่วงเวลาที่เสมือนเป็นการต่อรองความขัดแย้งของการอนุรักษ์กับอารยะที่เดินไปตามอนาคตกาล

 

ริชาร์ต โคห์ ไฟน์ อาร์ต เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการแนะนำศิลปะร่วมสมัยตะวันออกเฉียงใต้สู่ประเทศมาเลเซียและในภูมิภาค ทำหน้าที่ส่งเสริมศิลปินเกิดใหม่ที่มากด้วยความสามารถและให้เป็นที่ยอมรับ แกลลอรี่นำผลงานศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มุ่งมั่นในแนวทางที่เกิดขึ้นใหม่ และสื่อที่ท้าทายความสามารถ ออกจัดแสดงโดยเป็นประจำ

Post a comment

20 − 4 =