Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ประติมากรรมจากขวด PET ศิลปะจากจิตสำนึก

ในปี พ.ศ.2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็จะเดินทางมาถึงปีที่ 60 จึงเป็นอีกปีที่มีความสำคัญ สำหรับการก้าวต่อไป บนพื้นฐานของความยั่งยืน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เรียกได้ว่า เป็นองค์กรที่ช่วยสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทย ที่กระจายยังไปยังชุมชนทั่วประเทศ

เป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบัน โลกเข้าสู่ภาวะที่น่ากังวล สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติถูกคุกคามจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ หนึ่งในนั้นคือปัญหาขยะ ที่ส่งผลให้เห็นเป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่อง นโยบายที่สำคัญในการดำเนินงานของ ททท. จึงมุ่งไปที่ประเด็นของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะตัวนักท่องเที่ยวที่ต้องมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้

บรรยากาศของหาดจอมเทียน

เมื่อเร็วๆ นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเมืองพัทยา จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” ด้วยการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกประเภท PET ที่บริโภคแล้ว สร้างสรรค์เป็นประติมากรรม รูป “เต่ามะเฟืองแม่ลูก” ขนาด 6×8 เมตร สัตว์สงวนที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก เพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม การลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และนำไปหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทาง โดยทำการจัดแสดงประติมากรรมริมชายหาดเมืองพัทยา บริเวณโค้งดงตาล หาดจอมเทียน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมิถุนายน 2563

ในส่วนของ “บางจาก” มีความชัดเจนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ใช้แนวคิดนี้ในทุกกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 S  และ ไฮพรีเมียมดีเซล S ที่ได้มาตรฐาน Euro 5  รวมทั้งการริเริ่มใช้แก้ว ฝา และหลอด ที่ย่อยสลายได้ 100%  ในร้านอินทนิลทุกสาขา นอกจากนั้น บริษัทฯ  ยังได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” จัดให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดรวบรวมขวด PET นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น หมวก เสื้อ เป็นต้น

คุณว่าน ธนกฤต ร่วมโชว์ในงานเปิดตัวประติมากรรมจากขวด PET

อาหารว่างภายในงานมาพร้อมคอนเซ็ปต์ลดการใช้พลาสติก

ในโอกาสครบรอบ 35 ปีบางจากฯ บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการรักษ์ ปัน สุข ด้วยการร่วมมือกับ ททท.  และเมืองพัทยา จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกกับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยจัดให้มีจุดรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ประมาณ 260 จุด เพื่อนำมาสร้างประติมากรรมรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูกนี้ หลังจากนั้นจะนำขวด PET ทั้งหมดไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวกกันแดด เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

หาดจอมเทียนยามเย็น

สำหรับ ประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกนี้ จัดแสดงบริเวณริมชายหาดเมืองพัทยาที่มีความสวยงาม คาดว่าสามารถเป็น Landmark เชิงสัญลักษณ์แห่งใหม่ ที่สามารถดึงดูดให้เกิดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ รวมไปถึงชาวพัทยาทุกคน เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อไปให้ยังผู้คนทั้งประเทศ ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางขยะที่เราทุกคนทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ สร้างจิตสำนึกเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องความงดงามและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

นายวิบูลย์ นิมิตวานิช  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา  พร้อมด้วยคณะ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันเปิดตัวประติมากรรมจากขวด PET

ใครที่มาเที่ยวหาดจอมเทียนสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกได้ฟรี บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม โดยในยามกลางคืน ยังมีการประดับไฟเพื่อสร้างสีสันให้กับงานศิลปะอันโดดเด่นนี้ด้วย

 

 

Post a comment

16 + four =