Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

โฆษณาชุดกวางตุ้ง Tag

ทุกคนรู้ว่าผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในปัจจุบันผักได้กลายเป็นอีกกลุ่มอาหารที่เต็มไปด้วยอันตราย เนื่องจากมาจากการเกษตรที่พึ่งพาสารเคมี ดังนั้นการรณรงค์ให้คนกินผักในวันนี้ จึงต้องมาพร้อมกับความรู้ความเข้าใจในการกินผัก อย่างการเลือกผักที่ออกตามฤดูกาล ช่วยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีได้   นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งหวังให้คนไทยหันมากินผักให้มากขึ้น และเลือกกินผักตามฤดูกาล โดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยกินผักให้เพียงพอ และปลอดภัย ผ่านการสื่อสารรณรงค์ในสังคม ซึ่งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีการประกาศรางวัลให้โฆษณา ชุด Bok Choy (กวางตุ้ง) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver) ในหมวดภาพยนตร์ (Film) จากงาน  Cannes Lions International Festival 2021 ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของปีนี้ที่ประเทศไทยได้รับ