Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ฐานทุนทางวิถีชีวิต Tag

นับถอยหลังรัฐบาลจะเปิดประเทศ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆกำลังจะทยอยเปิดเมือง แล้วการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม หลังจากที่ถูกคุกคามจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มานานกว่า 1 ปี ในมุมของคนทำงานด้านการท่องเที่ยว ได้ใช้ช่วงเวลาเป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกที่จะเที่ยวและพำนักได้นานวันขึ้น เพื่อให้เกิดการจับจ่ายและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานที่ดำเนินการด้านซัพพลายไซต์ ก็ได้ใช้ช่วงเวลาที่ชุมชนหยุดหรือชะลอการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา ดำเนินการยกระดับและพัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ไว้เตรียมรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน อย่างที่จังหวัดสุโขทัย เมืองมรดกโลกที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และล่าสุดยังได้รับการคัดเลือกเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก อพท. พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร จึงเกิดแนวความคิดพัฒนาให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวิถีชีวิต เกิดเป็นเส้นทางริเวอร์อาร์ต (River Art) และสตรีทอาร์ต (Street Art) รวม 6 แห่ง ภายใต้แนวความคิด Creative city ตอกย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ ให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนเข้าไปชื่นชมกับภาพเขียนสี ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตในอดีตของชุมชนต่างๆ โดยหลายภาพผู้วาดได้ถอดออกมาจากภาพถ่ายจริงในอดีต ริเวอร์อาร์ต