Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ชุมชนชาวเวียดนาม Tag

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ความงดงามด้านศิลปะวัฒนธรรม บวกกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบถึงที่ราบสูง รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ส่งผลให้ดินแดนทางภาคตะวันออกที่มีอาณาเขตติดชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างจังหวัดสระแก้ว มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว เหมาะแก่การศึกษาเที่ยวชมตลอดทั้งปี การค้าชายแดนถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว เช่นเดียวกับภาคการเกษตร ขณะที่ด้านการท่องเที่ยวนับว่ามีศักยภาพมาก จากความงดงามในมิติที่หลากหลาย เป็นอีกแนวทางในการผลักดันเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุด สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นำคณะสื่อมวลชนสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) เปิดเผยว่า การเดินทางในครั้งนี้ สธทท. ได้นำคณะสื่อมวลชนสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ตามคำเชิญของ นายสานนท์ เพ็ญแสง ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว และ นางสาวรุ่งนภา