Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

คุ้งบางกะเจ้า Tag

 “พิพัฒน์” ประกาศดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นอันซีนไทยแลนด์ ช่วยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่เสิร์ฟตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ มั่นใจช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล ประเดิมชวนคนไทยและเอ็กซ์แพท เที่ยวเส้นทางแรก “คุ้งบางกะเจ้า”  เล็งหารือบริษัทนำเที่ยวช่วยศึกษาจัดทำเส้นทาง ขณะที่ อพท. ขานรับ เผยมี 80 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่พัฒนาเสร็จพร้อมขาย กระจายอยู่ทั่วประเทศ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะทูต นักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท (Expat) และคณะสื่อมวลชน   ที่เข้าร่วมกิจกรรม “เยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนยั่งยืนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการท่องเที่ยว  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้คณะทูตและเอ็กซ์แพท  ได้สัมผัสประสบการณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน นำร่องเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 6 เส้นทางของคุ้งบางกะเจ้าซึ่งมีความพร้อมตามมาตรฐานการท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการ ประกาศส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยการขยายตลาดด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย (Expats) ออกมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด  เริ่มต้นแห่งแรกที่ปอดของกรุงเทพฯ อย่าง “คุ้งบางกะเจ้า” จากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้พัฒนาไว้อย่างสมบูรณ์ เมื่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีแนวความคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มเอ็กซ์แพท (Expats) ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “บางกะเจ้า” จึงตอบโจทย์แนวความคิดดังกล่าว เพราะด้วยทำเลที่ติดขอบกรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ซึ่งเป็นแนวที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติชื่นชอบ วันนี้คุ้งบางกะเจ้า มีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนไปเที่ยวชมถึง 6 เส้นทางจาก 6 ตำบล ได้แก่ เส้นทางวิถีมอญ ที่ตำบลทรงคนอง หรือจะเป็นครัวของคุ้งน้ำอย่างที่ตำบลบางยอ ซึ่งมีอนุรักษ์การทำตาลและเตาตาลแห่งสุดท้ายในคุ้งบางกะเจ้า  เส้นทางปั่นจักรยานตำบลบางกะเจ้า  เส้นทางเที่ยวชมวิถีคลองแพที่ตำบลบางกอบัว  หรือจะเลือกซื้อของกินของใช้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตลาดน้ำตำบลบางน้ำผึ้ง