Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ Tag

การกินอย่างมีสติ เป็นหนึ่งในแนวทางของการอยู่อย่างมีสติ ไม่เพียงแต่กินของมีประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดในปริมาณที่พอเหมาะ แต่ต้องกินอย่างรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องราวของ “มรณานุสติ” หรือการรู้เท่าทันความตาย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ  หลังจากที่ Kid Mai Death Awareness Cafe ได้มีการจัดการประกวด “สำรับแห่งความตาย” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้คิดค้นเมนูอาหารที่ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ผ่านเรื่องราวของการศึกษามรณานุสติ ด้วยส่งคลิปการสร้างสรรค์เมนู พร้อมแนวความคิดเข้าส่งประกวด ก่อนจะได้รับการคัดเลือกมาโชว์และนำเสนอวิธีการและแนวคิดต่อคณะกรรมการ ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการประกาศผลออกมาแล้ว โดยมีกรรมการรอบตัดสิน คือ ณัฐณิชา บุญเลิศ เชฟพลอย จากรายการมาสเตอร์เชฟ สิริรัตน เรืองศรี หนูสิ Miss Thailand World 2010 ญาดา เทพนม นักแสดงช่อง 7 ผศ.ดร. วีรณัฐ