Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

คลีนิกดีสปายน์ Tag

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  หลักธรรมคำสอนนี้ ใช้ได้เสมอ  โดยเฉพาะปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤตโควิด-19  ที่จำนวนผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์ มีจำนวนมากขึ้นและกระจายไปทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ไปไกล เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วมากขึ้น โดยคนจำนวนมากติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ หากมีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวติดเชื้อ คนในครอบครัวหรือในชุมชนก็จะมีความเสี่ยงไปด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ    พล ร.อ. แพทย์ไทยชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย  กล่าวว่า การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อนช้อนกลาง หรือใช้ช้อนส่วนตัว เว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้านและงดการเดินทางให้มากที่สุด  ขณะเดียวกัน ก็ต้องเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  รู้จักใช้ยาสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณในการดูแล รักษา ตนเอง  ให้มีภูมิคุ้มกันอยู่เสมอ ก็เป็นอีกทางเลือกและทางรอด โดยขณะนี้สภาการแพทย์แผนไทย