Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การพัฒนาที่ยั่งยืน Tag

กรุงไทยแนะภาคธุรกิจเริ่มประเมิน Carbon Footprint และใช้โมเดล BCG สร้างโอกาส รับสังคมคาร์บอนต่ำ ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ชี้ 2 โจทย์ใหญ่ของภาคธุรกิจในระยะถัดไป คือ การพลิกฟื้นธุรกิจด้วย Growth engine ใหม่ๆ และการปรับตัวให้สอดรับกับบริบทสังคมคาร์บอนต่ำ แนะการประเมิน Carbon Footprint เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ พบปัจจุบันยังไม่แพร่หลาย มีเพียง 1,884 ผลิตภัณฑ์ และ 151 บริษัทที่ขึ้นทะเบียน นอกจากนั้น ผู้ประกอบการควรชูโมเดล BCG Economy ที่เน้นการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ สอดรับรัฐสนับสนุน ปูทางกระตุ้น GDP ไทย 1 ล้านล้านบาท

เฮงเค็ล เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 30 โดยให้รายละเอียดถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าในด้านความยั่งยืน  รวมถึงเป้าหมายที่ท้าทายปี 2568 “สำหรับเฮงเค็ล ความยั่งยืนไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันยาวนานของเรา แต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของวาระเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วย ในปี 2553 เราได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวและกำหนดเป้าหมายไปถึงปี 2573 และเราภูมิใจในความก้าวหน้าที่เราได้ทำ เราได้บรรลุเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่และยังเกินเป้าหมายไปบางส่วนด้วย” นายคาร์สเทน โนเบิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเฮงเค็ล กล่าว “ด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืนในธุรกิจผู้บริโภคและอุตสาหกรรมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าที่โดดเด่นเกินกว่าการเติบโตของตลาด ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืนไปด้วย” “การระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งใหญ่ทั่วโลกในปี 2563 ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ขึ้นมากมาย อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือร่วมใจกันกับทีมงานที่มีความกระตือรือร้นของเราทั่วโลก เราได้จัดการเพื่อขับเคลื่อนวาระความยั่งยืนของเราไปข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเป็นบริษัทที่เอื้อต่อสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเพิ่มผลกระทบทางสังคมเชิงบวก ความพยายามของเราประสพผลความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งในระดับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทั้งหมดของเรา” ซิลวี นิโคล สมาชิกคณะกรรมการบริหารเฮงเค็ลที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืน กล่าวเสริม มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ในปี

ผลการสำรวจของ Blackbox Research ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย แต่คนไทย 4 ใน 5 (82%) ยังเต็มใจที่จะสนับสนุนแบรนด์ที่ยั่งยืน ซึ่งนับเป็นจุดขายใหม่สำหรับผู้ประกอบการ  และโอกาสทองสำหรับแบรนด์ไทยในการบุกเบิกธุรกิจที่ยั่งยืน และสร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศไทย เพื่อเอาชนะใจและกำลังซื้อของผู้บริโภค Blackbox Research และผู้ให้บริการด้านข้อมูล Dynata ได้ร่วมกันทำการศึกษาว่า คนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนอย่างไร และความยั่งยืนส่งผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างไร  ผลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่คนในสังคมมีความตื่นตัวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจมีการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่เกินความคาดหมายของผู้บริโภค ในขณะที่การดำเนินงานของภาครัฐยังคงล่าช้า คนไทยเกือบ 1 ใน 4 (24%) เห็นว่าภาคธุรกิจสามารถดำเนินการด้านความยั่งยืนได้ดีเกินความคาดหมาย (มีเพียง 15% เท่านั้นที่เชื่อว่าภาคเอกชนมีหน้าที่ขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน) โดยความเห็นของผู้เข้าร่วมการสำรวจต่อการดำเนินงานของภาครัฐกลับอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทย (51%) เชื่อว่าการกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนให้เป็นวาระแห่งชาติเป็นหน้าที่ของรัฐบาล มีเพียง