Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ช้อปไอเดียเก๋ไก๋ หนุนสตรีไทยไร้ความรุนแรง

ลิ้นกับฟันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกระทบกัน นั่นคือเรื่องที่เราได้ยินกันมานาน สำหรับการครองชีวิตคู่ ซึ่งคนที่ไม่เคยก็คงไม่รู้ ส่วนคนที่อยู่ในจุดนั้น ต่างก็เจอปัญหาที่แตกต่างกัน แต่วันนี้ปัญหาของลิ้นกับฟัน ที่เคยพลาดเคยเผลอเรอ กระทบกระทั่งกันบ้าง กลับลุกลามไปใหญ่ กลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเด็กและสตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าใจหายว่า ในบรรดาความรุนแรงในสังคมทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากครอบครัว

ครอบครัว เป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด แต่ก็มีความสำคัญมากที่สุด เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมหลอมรวมมาจากจุดเล็กๆ ครอบครัวของเรา บ้านแต่ละหลัง ก็หมายถึงพลังเล็กๆ ในสังคมที่รวมตัวกัน เมื่อวันที่ปัญหาในครอบครัว กลายเป็นสถิติที่พุ่งสูง จึงต้องได้รับการแก้ไขในหลายมิติ หนึ่งในนั้น คือการขจัดต้นทางแห่งปัญหาด้านเศรษฐกิจ

วันนี้เรามีโอกาสได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นเพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่น ฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า และเชิญภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง มาออกบูธและจัดแสดงนิทรรศการประเด็นความรุนแรง อีกจำนวน 45 บูธ

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง รวมถึงการประกวดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรี การแสดงแฟชั่นโชว์เอกลักษณ์ผ้าไทย เป็นต้น

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า พม. มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้สังคมมั่นคงประเทศชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจะต้องได้รับสิทธิ โอกาส และการคุ้มครองอย่างเสมอภาค ซึ่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในสังคม ซึ่ง พม. ให้ความสำคัญ

ทั้งนี้ปัญหาความรุนแรงในสังคมมักเริ่มต้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว แล้วขยายออกไปสู่ชุมชนและสังคม โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน ความยากจน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเครียด และนำมาซึ่งความรุนแรง แต่หากบุคคลในครอบครัวมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง  ก็จะสามารถลดปัญหาความรุนแรงและไปสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Zero Violence) ได้

การจัดงานมหกรรมตลาดนัดฯ ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมงานด้านอาชีพสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง  ด้วยการสร้างโอกาสและรายได้ที่มั่นคงให้แก่สตรีและครอบครัว

ด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง  เป็นการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศที่ได้รับการส่งเสริม ฝึกสอน และพัฒนาฝีมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ของ สค. พม. มาจำหน่ายและสาธิตวิธีการผลิต โดยสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทำ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้สตรีและครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคมลงได้

โดยทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างทักษะอาชีพ เช่น การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดและตกแต่งทรงผม การนวดแผนไทย การโรงแรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า และของใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ รวมไปถึงราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถจับจ่ายได้ นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมต่อยอดให้สตรีได้รวมกลุ่มเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเองอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี การออกบูทของเครือข่ายด้านสตรีและครอบครัว การสร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วยไลน์แอด โดยเภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ตลอดจน    การเสวนา “การช่วยให้เด็กและสตรีเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทอลครั้งแรกในประเทศไทย” (โดยผู้แทนจาก DTAC อัยการจังหวัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และการเสวนา “มิติการทำงานของพื้นที่เพื่อการส่งเสริมสัมพันธภาพ ลดความรุนแรงในครอบครัว” การเล่านิทาน “เรื่องมะปรางหวานกับบ้านบินได้” จาก ศพค. ท่ามะปราง    ซึ่งเป็นกลไกหลักในการทำงานของ สค. และพบกับ 2 บุคคลดัง คุณศัลยา สุขะนิวัตติ์ ผู้เขียนบทฯ และ คุณหยา จรรยา ธนาสว่างกุล นักแสดงที่รับบท “พี่ผิน” จากละครบุพเพสันนิวาส รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับคุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ศิลปินดารา เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากต้นเตย จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทกระเป๋าแฟชั่น ประจำปี 2561 ส่วนรองอันดับ 1 เป็นกระเป๋าจากเทคนิคใบบัว จ.ลำปาง ที่เรียกความสนใจจากผู้ร่วมงานได้มาก

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วม ช้อป ชิม ชม ในงานมหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทย  ไร้ความรุนแรง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่คนในสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยงาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2561 ที่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

Post a comment

five + eleven =