Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

มาร์ส เพ็ทแคร์ เผย SWAP Recycling ปี 2 รีไซเคิลซองอาหารสัตว์ ลดขยะได้ 7.3 ตัน

มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) เผยโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” (SWAP Recycling) ปีที่ 2 ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม รวบรวมถุงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใช้แล้วได้กว่า 655,000 ซอง ช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ได้ประมาณ 7.3 ตัน โดยนำถุงผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลและนำมาปรับภูมิทัศน์ของ BMA Dog Park สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ 

นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยากเห็นอนาคตที่พลาสติกบรรจุภัณฑ์จะไม่เป็นขยะอีกต่อไป จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” (SWAP Recycling) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อปีที่ผ่านมา ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดขยะและ   รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพียงนำถุงเปล่าอาหารสุนัขหรืออาหารแมว มาแลกรับส่วนลดในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ในเครือของมาร์ส เพ็ทแคร์ คือ PEDIGREE® WHISKAS® IAMS® CESAR® และ SHEBA® สูงสุด 100 บาท ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้บริโภคเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 106,701 คน ผ่าน 174 ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถรวบรวมถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารสุนัขและแมวที่ใช้แล้ว ได้กว่า 655,000 ถุง มีน้ำหนักรวม 7,262 กิโลกรัม และส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลขยะพลาสติก เพื่อแปรรูปบรรจุภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นรูปแมว บล็อกปูพื้นรูปอุ้งเท้าสุนัข และม้านั่งรูปกระดูก

“โครงการแลกแล้ว-ลดเลย ปีที่ 2 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ส่งผลให้เราสามารถลดขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงได้มากถึง 7.3 ตันในปีที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกมากขึ้น โดย 95% ของผู้ร่วมกิจกรรมซื้อสินค้าของมาร์ส เพ็ทแคร์เป็นประจำ กว่า 60% มีแรงจูงใจหลักในการร่วมกิจกรรมคือความต้องการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และกว่า 90% ยืนยันว่านโยบายด้านความยั่งยืนของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

โดยมาร์ส เพ็ทแคร์ ได้นำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่ผลิตจากการรีไซเคิลถุงบรรจุภัณฑ์มอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ BMA Dog Park สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ สู่เป้าหมายการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นให้กับสัตว์เลี้ยง” นายรัชกร กล่าว

นายประพาส เหลือศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” ของมาร์ส เพ็ทแคร์ ในการลดขยะบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงแยกขยะ และต่อยอดด้วยการนำผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลมาตกแต่งสวนสาธารณะเพื่อสุนัขของกรุงเทพมหานครเป็นแห่งที่สองในครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่มีความตั้งใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดขยะบรรจุภัณฑ์ และร่วมขับเคลื่อนค่านิยมการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นนามธรรม” นายประพาส กล่าว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ BMA Dog Park สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและมาร์ส เพ็ทแคร์ เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อสุนัขให้ตอบโจทย์สุนัขและเจ้าของมากขึ้นภายใต้โครงการ “Better Cities for Pets” หลังจากโครงการนำร่องความร่วมมือที่ปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบถ้วน ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา

นายรัชกร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ Better Cities for Pets ของมาร์ส เพ็ทแคร์ ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง เสริมสร้างสุขภาวะของสัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมนอกบ้านระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง รวมถึงมอบความรู้เรื่องการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืนของมาร์ส ติดตามได้ที่  www.mars.com/sustainability-plan/

Post a comment

fourteen + six =