Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ปีใหม่ไทย ไหว้พระวัดไหน อธิษฐานขออะไร ถึงจะปัง

กิจกรรมในช่วงสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ นอกจากการเล่นน้ำ สาดน้ำ ให้เย็นชุ่มฉ่ำกันแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนชอบทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยคือ การเข้าวัดทำบุญตักบาตร รวมถึงการขอพรสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมือง เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต แต่การจะขอพรให้สัมฤทธิ์ผลสมปรารถนา เราควรรู้ประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระแต่ละองค์ ถึงจะขอพรได้อย่างถูกต้อง

เริ่มกันที่พระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย พระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร องค์พระพุทธรูปแกะสลักจากหยกอ่อนสีเขียวดังมรกต พบครั้งแรกประดิษฐานอยู่ในเจดีย์วัดป่าญะ เมืองเชียงราย ในปี พ..1977 ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีย์จนพังทลายลง จึงพบพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทอง จึงได้นำไปไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบริเวณพระนาสิกเกิดกระเทาะออก เห็นเป็นเนื้อมรกต จึงได้กระเทาะปูนออกทั้งองค์แล้วพบเป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์ นิยมกราบไหว้ขอพรเพื่อจิตใจสะอาดดุจรัตนตรัย

ถัดมาจากกรุงเทพฯ ไม่ไกลนัก พระพุทธโสธร พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ปางขัดสมาธิเพชร แต่ได้เสริมแต่งขึ้นจากเดิมพร้อมลงรักปิดทองให้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ พระเนตรเนื้อเลียนแบบพระสมัยล้านช้าง หรือที่เรียกว่าพระลาวได้บูรณะหรือสร้างขึ้นในปลายกรุงศรีอยุธยา หรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่นิยมขอพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวัง รวมถึงขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องการมีลูก ทั้งนี้ต้องขอท่านด้วยว่าลูกที่จะมาเกิดนั้นขอให้เป็นเด็กเลี้ยงง่าย สามารถดุ ตีได้

ถ้าอยากตามกระแสออเจ้าพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามพระศาวดารกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาได้ปรากฎมีน้ำพระเนตรไหลออกมาจากพระเนตรทั้งสองข้างเป็นที่อัศจรรย์ อีกทั้งยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนมาแต่โบราณกาลโดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งขนานนามหลวงพ่อโตซำปอกงผู้ที่กราบไหว้ขอพรเชื่อว่าจะดลบันดาลให้ชีวิตของผู้นั้นแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเมื่อโดยเฉพาะในการเดินทางใกล้ไกล และขอพรอะไรก็มักสมหวัง

ต่อมาคือหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม ตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อทำด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ ประทับนั่งปางมารวิชัยหรือปางชำนะมารแบบประยุกต์ พระหัตถ์เรียวงามตามแบบสุโขทัย แต่พระพักตร์ดูคล้ายรัตน์โกสินทร์ ประดิษฐานเหนือฐานชุกชี เชื่อกันว่ากราบไหว้สรงน้ำขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไป

วนกลับมาที่หลวงพ่อวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ผสมด้วยทอง เงิน นาก พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรสูงเท่าคนจริง บริเวณฐานพระบาทมีดอกบัวรองรับพระบาทอยู่บนแท่นฐานแข้งสิงห์ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีลักษณะเด่นก็คือ พระพุทธรูปองค์นี้ มีพระพักตร์งดงามคล้ายพระพักตร์ของเทพบุตร ชาวสมุทรสงครามนิยมกราบไหว้และขอพรให้คุ้มครองแคล้วคลาดและเดินทางโดยสวัสดิภาพ

และผู้ที่เดินทางขึ้นเหนือควรไปสักการะพระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ ถือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้สักที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีปรากฏมา  และยังมีความงดงามเป็นที่เคารพเลื่อมใสในหมู่ชาวบ้านทั่วไป ภายหลังได้มีการเคลื่อนย้ายมาประดิษฐาน ณ วัดบุพพาราม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเมืองได้กราบไหว้สักการะตราบจนปัจจุบัน

ส่วนใครที่กำลังเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกต้องไปสักการะพระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยองค์หนึ่ง ถึงขั้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริให้ชลอมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แต่ทรงรับฟังคำทูลขอร้องของชาวพิษณุโลกที่ว่าพระพุทธชินราชองค์นี้ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จึงทรงตัดสินพระทัยหล่อพระพุทธชินราชจำลองขึ้นมาแทน ผู้ที่มีความทุกข์ร้อนในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว การงานหรือค้าขาย มักนิยมสักการะกล่าวอธิษฐานขอพรที่ปรารถนา 

แต่ถ้าเดินทางลงใต้ควรไปสักการะ พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะตามแบบสกุลช่างท้องถิ่น เรียกว่า แบบขนมต้ม คือมีพระพักตร์กลม อมยิ้ม พระอุระอวบอ้วน ประทับนั่งในท่าขัดสมาธิเพชร ชายสังฆาฏิสั้นระดับพระถัน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  นับเป็นพระพุทธรูปอำนวยความอุดมสมบูรณ์และสวัสดิมงคล

สำหรับผู้ที่มาเยือนถิ่นอีสาน อุดรธานีหนองคาย ควรหาเวลาไปสักการะหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็น ที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง มักจะมีประชาชนมาบนบานขอพรต่อองค์หลวงพ่อพระใส โดยส่วนใหญ่มักจะบนบานให้แคล้วคลาด เดินทางปลอดภัย

ล่าสุดศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี ได้อันเชิญพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์ จากวัดดังทั่วประเทศไทย มาประดิษฐานภายใต้สถาปัตยกรรมจำลองแบบพระอารามหลวง ในงานโซนวัฒนธรรมไทย ภายในงานยูดี ทาวน์ วันเดอร์ วอเตอร์ แลนด์ สงกรานต์ 2018” (UD Town Wonder Water Land Songkran 2018) เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ร่วมสักการะขอพร เสริมสิริมงต้อนรับปีใหม่ไทย ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2561 เวลา 11.00-24.00 .

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 042 932 999 หรือ www.goudtown.com

Post a comment

five × 2 =