Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

UNICEF Tag

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และดำเนินธุรกิจรีไซเคิลชั้นนำระดับโลก เปิดตัว “โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Innovation Challenge) ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) ศูนย์ปฏิบัติการ SDG Lab แห่งวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยขอเชิญชวนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 16-30 ปี เสนอไอเดียนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้จริง เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน พัฒนาการจัดการขยะพลาสติก และแก้ปัญหาสุขอนามัย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า