Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

theAsianparent Tag

theAsianparent เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อันดับ 1 แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผลิตทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันครบทุกมิติของพ่อแม่ยุคใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละเดือนกว่า 35 ล้านคน ได้เผยแพร่ผลการสำรวจผู้บริโภคในรายงานฉบับล่าสุดเรื่อง “ปัจจัยในการเลือกซื้อนมผง” ซึ่งทำการสำรวจโดย theAsianparent Insights ศูนย์วิจัยข้อมูลทางการตลาดเชิงลึก รายงานฉบับล่าสุดนี้เผยผลสำรวจความรู้สึกของเหล่าคุณแม่ที่มีต่อนมผงแต่ละยี่ห้อ โดยแต่ละหัวข้อการประเมิน มีคะแนนสูงสุด 7 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของนมผงและคู่แข่งแต่ละยี่ห้อจากความรู้สึกของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงในแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การสำรวจกระทำขึ้นใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย เกณฑ์การประเมินผล: คะแนนรวมของนมผงแต่ละยี่ห้อ คุณแม่กว่า 5,000 คนได้ให้คะแนนนมผงยี่ห้อต่างๆ ที่ซื้อให้บุตรภายในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุม 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ตอบสนองความต้องการ 2) ความน่าเชื่อถือ 3)