Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

TAT Review Tag

ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกตกอยู่ในความผันผวนไม่แน่นอน ปัจจัยต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนและขัดแย้งนั้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสถานการณ์ของโลกเช่นกัน ดังนั้น การสื่อสารการตลาดจึงต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร แหล่งรวมความรู้เชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยว นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื้อหากระชับ ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ อัปเดทอยู่เสมอ รวมถึงตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมและตรงตามความต้องการ นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลความรู้เชิงวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยวและความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวยุคใหม่และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ TAT Review ปรับโฉมใหม่ ในรูปแบบ E-Magazine ผ่าน เว็บไซต์ www.tatreviewmagazine.com โดยเน้นช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เนื้อหาอัดแน่นไปด้วย เติมอาหารสมอง เปิดมุมมองใหม่ๆ อัปเดต ทุกความเคลื่อนไหวในวงการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ผลงานวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ