Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Sri Siddhartha Gautama Tag

 “กากัน มาลิค” นักแสดงดังผู้รับบท เจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama เผยความเคลื่อนไหวล่าสุด เตรียมบินมาประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์   ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้อวัตรปฏิบัติของนักบวช และเรียนรู้วิถีสันติภายใน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ที่ตนเคยปวารณาตนเป็นศิษย์วัดไว้ กากัน มาลิค เผยความรู้สึกในช่องทางส่วนตัวว่า “การเล่นบทบาทของ เจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง  Sri Siddhartha Gautama เปลี่ยนชีวิตและทัศนคติของเขาอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้เกิดโครงการดี ๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะมีอีกหลายโครงการและกิจกรรมสำหรับชาวพุทธในเมืองไทยและทั่วโลกกับชมรมไตรรัตนภูมิ โดยผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ความสุขที่ได้รับจากการทำอะไรบางอย่าง “เพื่อเป็นการรับใช้เพื่อนมนุษย์" คือสิ่งที่กระตุ้นให้ผมใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกวันนี้” ก่อนหน้านี้ นักแสดงหนุ่ม ได้เดินทางมาเมืองไทย