Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

SOOKSIAM Tag

เมืองสุขสยาม สารพัดสุข สนุกแบบไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วย บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP และ สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต  จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 14 กรกฎาคม 2565  ณ  บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G เพื่อมุ่งหวังมีส่วนร่วมการปลูกจิตสำนึกอันดีงามให้กับเยาวชน ให้รู้รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ 3 คอนเซปต์หลัก คือ Live สนับสนุนชุมชนให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ