Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

IESO 2018 Tag

เพราะโลกในวันนี้ คือ สังคมแห่งการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ จึงนับเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์ไม่ได้แค่ช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่เป็นตัวชี้วัดความถูกต้อง รวมทั้งความเข้าใจในการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จึงมีความสำคัญอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือโครงการ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 12 แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สอวน. เผยความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ( The 12th  International Earth Science Olympiad : IESO 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  8 - 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก