Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

1 ไร่ ทำจริง มีกิน ไม่จน Tag

ในทุกความผิดพลาดย่อมมีบทเรียนแฝงอยู่เสมอ แต่ในความผิดพลาดที่ไม่เท่ากัน ก็มีผลที่แตกต่างกันออกไป หากเป็นความผิดถึงขั้นต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ในบรรดาผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะมีผู้ต้องกลุ่มหนึ่งที่มาจากคดีที่ไม่หนักมาก และเมื่อกฎหมายได้ทำการลงโทษด้วยการจองจำเขาตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากพวกเขาปฏิบัติตัวดี ก็จะมีโอกาสได้ฝึกวิชาความรู้ในรูปแบบที่อิสระกว่าผู้ต้องขังโดยทั่วไป เหมือนกับกลุ่ม “ผู้ก้าวพลาด” ทั้ง 185 คน ที่อาศัยอยู่ที่ “เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ” พวกเขาเป็นผู้ต้องขังชั้นดีตามเกณฑ์ที่ว่ามา และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาเพื่ออยู่ในเรือนจำแห่งนี้ ต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไป กระทำความผิดครั้งแรก ต้องโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของกำหนดโทษครั้งสุดท้าย เหลือโทษจำไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์พักการลงโทษในเรื่องของปริมาณยาเสพติด และไม่เป็นผู้กระทำความผิดรายสำคัญ ขณะเดียวกันต้องไม่ป่วยด้วยโรคประจำตัว หรือพิการ ที่สำคัญต้องผ่านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง และการติดตามผลแล้วว่ามีความประพฤติดี ไม่เคยทำความผิดวินัยในเรือนจำ เพราะเหตุใด เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จึงเป็นดังสถาบันฝึกวิชาชีพยอดฮิตของกลุ่มผู้ต้องขังชั้นดีจากทั่วประเทศ หากมองตามลักษณะกายภาพ ที่นี่ไม่ใช่บ้านใหญ่ในรั้วสูงเหมือนเรือนจำทั่วไป จึงเปิดหูเปิดตาได้อย่างอิสระในขอบเขตที่กำหนด