Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เมนูคลายร้อน Tag

ตอนที่ยังไม่มีตู้เย็น คนสมัยก่อนทำอย่างไรถึงจะได้กินน้ำเย็นชื่นใจ นอกจากน้ำจากแหล่งธรรมชาติ หรือน้ำบ่อ ยังมีน้ำฝน ที่คนในอดีตพึ่งพาอาศัย เมื่อได้ยินเรื่องราวของ “ข้าวแช่” จึงทำให้ภาพของการทำน้ำเย็นชัดขึ้น เพราะยังทันสมัยที่บ้านแต่ละหลังมีโอ่งหรือตุ่มใส่น้ำแล้วปิดฝาไว้ ตักขึ้นมากินที่ไร ก็ชื่นใจ ด้วยความเย็นกำลังดี อาจจะประกอบกับตัวบ้านส่วนใหญ่ที่โปร่งโล่งสบายมีต้นไม้ล้อมรอบ อุณหภูมิของโอ่งดินจึงเก็บความเย็นได้ดี เพราะในสมัยก่อนยังไม่มีตู้เย็น การทำข้าวแช่ ซึ่งเป็นเมนูคลายร้อน จึงต้องหาวิธีการทำให้ตัวน้ำนั้นทั้งเย็นและหอม ด้วยการใส่ไว้ในหม้อดินเผา “ข้าวแช่” เป็นอาหารว่างที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนว่า จะทำขึ้นในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น และใช่ว่าใครๆ คิดจะทำก็สามารถรังสรรค์ขึ้นมาได้ทันที นอกจากกระบวนการที่ซับซ้อน จากเครื่องเคียงอย่างน้อย 5 ชนิด การหุงข้าวให้พอดี การทำน้ำอบควันเทียนให้หอม อีกทั้งยังมีขั้นตอนการกินที่มีลักษณะเฉพาะ จึงเป็นอาหารชาววังที่ไม่ได้ทำกินอย่างแพร่หลาย แต่ก็หารับประทานได้ในทุกปี  “ข้าวแช่” เป็นอาหารของชาวมอญ ซึ่งในอดีตชาวมอญนิยมทำเพื่อถวายเทพยดาและพระสงฆ์ ในช่วงวันสงกรานต์ [caption id="attachment_22909" align="aligncenter" width="800"] เชฟบังอร มาลาเล็ก[/caption] “เชฟบังอร มาลาเล็ก” หัวหน้าครัวไทย

“ข้าวแช่” อาจจะไม่ใช่อาหารไทยมาตั้งแต่กำเนิด แต่ก็เป็นเมนูอันบรรเจิดของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ เป็นอาหารประจำฤดูกาลที่สร้างสีสันและความชื่นใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัส ทั้งการมองเห็นด้วยสายตา สูดกลิ่นหอมชื่นใจ รสชาติยังไม่เหมือนอาหารชนิดไหน กินแล้วพาให้กาย-ใจเย็นขึ้น “ข้าวแช่” เป็นตำรับอาหารพื้นบ้านชาวมอญ  เมนูประจำหน้าร้อน  ที่เรียกตามภาษามอญว่า "เปิงด๊าดจ์"  ซึ่ง "เปิง" แปลว่า "ข้าว" และ "ด๊าดจ์" แปลว่า "น้ำ"  ดังนั้น "เปิงด๊าดจ์" จึงมีความหมายว่า "ข้าวน้ำ"  นิยมทำขึ้นเพื่อถวายทวยเทพในเทศกาลตรุษสงกรานต์ โดยทำถวายแด่พระสงฆ์ และนำไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในสมัยก่อนคนไทยและคนมอญมีการเชื่อมสัมพันธ์กัน จนเมื่อครั้งที่สตรีชาวมอญได้เข้ารับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน จึงได้ปรุงข้าวแช่เพื่อถวาย ต่อมา ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ผู้ที่เคยทำงานห้องเครื่องต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำข้าวแช่ออกมาแนะนำจนเป็นที่แพร่หลาย และมีสูตรการทำที่แตกต่างกันไปตามแบบฉบับของแต่ละคนแต่ก็ยังเค้าโครงของข้าวแช่แบบดั้งเดิมเอาไว้ วิธีการทำข้าวแช่ เต็มไปด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ จากการพูดคุยกับ