Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เซเลบฯ เชียงใหม่ Tag

เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่จะคึกคักเป็นพิเศษเพราะจะมีงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 แล้ว และยังพิเศษมากขึ้นกว่าทุกปีเพราะเหล่าเซเลบฯ และคนรุ่นใหม่ของเมืองได้ร่วมกันสร้างพลังแห่งดอกไม้ ปั้นเทศกาล “Chiang Mai Blooms” (เชียงใหม่ บลูมส์) ชวนนักท่องเที่ยวไทย-เทศ กาปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ปักหมุดเชียงใหม่เป็นจุดนัดพบระดับเอเชีย [caption id="attachment_12235" align="alignnone" width="400"] คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ[/caption] คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ หนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของการจัดงาน เล่าถึงที่มาของการจัดเทศกาลเชียงใหม่ บลูมส์ “ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเชียงใหม่ คือ ชาวเชียงใหม่ ผู้มีวิถีชีวิตสุนทรีย์และสร้างสรรค์ มรดกอารยธรรมล้านนาซึ่งผูกพันกับธรรมชาติและให้ความสำคัญกับการกินดี อยู่ดี รักศิลปะและความสวยงาม ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมาจนกลายเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ ลอกเลียนแบบไม่ได้  จากเดิมที่