Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สวนสามพราน Tag

บนเส้นทางกว่า 50 ปีของสวนสามพราน ผ่านเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น จนถือได้ว่าวันนี้ ดินแดนแห่งนี้ได้สร้างโมเดลธุรกิจที่เกื้อกูลสังคม ด้วยการทำเป็นตัวอย่าง สร้างการรับรู้ และเชื่อมโยงห่วงโซ่อินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้ “สามพรานโมเดล” ที่ดำเนินมากว่า 10 ปี ถือเป็นการออกจาก Comfort Zone

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงสวนสามพราน จ.นครปฐม ซึ่งหลังจากปิดบริการห้องพัก ห้องอาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ วันนี้ได้มีการปรับแผนธุรกิจสู้วิกฤติ ด้วยการเปิดให้บริการ Organic Express ทั้งแบบ Drive Thru สั่งกลับบ้าน และ Delivery โดยดึงจุดเด่นของอาหารไทยโบราณ เลื่องชื่อยาวนานกว่า 5 ทศวรรษมาเป็นจุดขาย เน้นความอร่อย และดีต่อสุขภาพ  ปรุงด้วยวัตถุดิบอินทรีย์คุณภาพมากกว่า 70%  เริ่มให้บริการ แล้ววันนี้ ทั้งในพื้นที่ นครปฐม และกรุงเทพฯ นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสวนสามพราน เปิดเผยว่า  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเมนูเพื่อสุขภาพ แม้ทางสวนสามพราน จะมีความจำเป็นต้องปิดบริการในส่วนของโรงแรม