Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

มาตรการช่วยเหลือผู้พิการ Tag

ประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการประมาณ 2.2 ล้านคน ในจำนวนนั้นมีผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ประมาณ 3.8 แสนคน หลายคนคงทราบดีว่าพวกเขาไม่สามารถได้ยินเสียงหรือไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูด แต่จะใช้ภาษามือในการสื่อสาร โดยการทำท่าทางที่บ่งบอกถึงความหมาย แต่นอกจากนั้นยังต้องอาศัยการอ่านปาก การเคลื่อนไหวรวมทั้งการแสดงความรู้สึกทางใบหน้าตามไปด้วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้แต่คนธรรมดาทั่วไปที่ใส่หน้ากากผ้า ยังสื่อสารกันยาก เพราะเสียงอุดอู้ที่อยู่ใต้หน้ากาก ยิ่งในสถานที่ที่มีเสียงดัง ต้องพูดซ้ำกันอยู่หลายครั้งหลายครา สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน อาจจะมีอุปสรรคมากกว่า เพราะแม้จะเห็นท่าทางแต่ก็ไม่สามารถอ่านรูปปากเพื่อประกอบความหมายที่ชัดเจนได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน รวมทั้งคนพิการ จึงได้นำเสนอหน้ากากผ้าแบบใสเพื่อคนพิการทางการได้ยิน เพื่อช่วยให้การสื่อสารของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดให้กับผู้พิการทางการได้ยินในช่วงเวลานี้ นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวว่า หน้ากากผ้าสำหรับคนพิการทางการได้ยิน เป็นหน้ากากผ้าที่มีพลาสติกใสอยู่ตรงกลาง เพื่อช่วยให้การพูดสื่อสารมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยการมองเห็นรูปปากที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 “ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19