Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน Tag

ทราบไหมว่า การเดินทางโดยรถยนต์จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 104 กรัมต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งกิโลเมตร ขณะที่การเดินทางโดยรถไฟจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 14 กรัมต่อคนต่อหนึ่งกิโลเมตร และแน่นอนว่า หากเลือกใช้จักรยานในการเดินทางปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็น 0 นั่นหมายความว่า ถ้านักท่องเที่ยวเลือกเดินทางในรูปแบบคาร์บอนต่ำ จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์ได้ 10 เท่า ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวในแนวนี้ ยังทำให้ประหยัด ได้ออกกำลัง ได้มุมมองที่กว้างกว่า และมีเวลาได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติได้เต็มอิ่มมากขึ้น นี่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่มีมาโดยตลอดของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยคำว่ายั่งยืนนี้ ต้องสอดคล้องไปอย่างกลมกลืนระหว่าง เศรษฐกิจที่เติบโตของการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการกระจายรายได้  ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและวิถีในชุมชนของตนเอง นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าบ้าน ผู้มาเยือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแล MeetThinks มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม “ขึ้นรถไฟไปเที่ยว ใกล้นิดเดียวพัทยา”