Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ดีพร้อม Tag

กรุงเทพฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 – นางสาวอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายดีพร้อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DIPROM Connext) พร้อมดันผู้ประกอบการไทยสู่สากล ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม เอส 21 สุขุมวิท นางสาวอังสนา โสมาภา เผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายประการ ทั้งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีปริมาณจำกัดลง ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกซื้อสินค้า การแข่งขันทางด้านการค้าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มสาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ ต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ