Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ดาราพาเที่ยว Tag

ศาสตร์ของพระราชา วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับวิถีถิ่นของไทย หลายโครงการต่อยอดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำถิ่น อเล็กซ์ เรนเดล, เฟรซ-อริศรา วงษ์ชาลี, ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ และครอบครัว, ดุ๊ก-ภาณุเดช วัฒนสุชาติ และ ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความปลามปลื้มใจที่ได้ลงพื้นที่ สัมผัสชีวิตตามแนวพระราชดำริที่แฝงไปด้วยความเรียบง่าย พอเพียง แต่เลี้ยงตนได้อย่างสุขใจ ในโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” โดยโครงการนี้เป็นการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา เพื่อมาต่อยอดในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา และการเดินทางเพื่อเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว หรือการเดินทางสู่เมืองรอง [caption id="attachment_16231" align="aligncenter" width="891"] อเล็กซ์ เรนเดล ในทริป ราชบุรี-นครปฐม[/caption] อเล็กซ์ เรนเดล  กล่าวว่า “เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่สำหรับการท่องเที่ยว