Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

จุดชมวิวกังหันลมเขาค้อ Tag

เที่ยวเขาค้อไม่ต้องรอหนาว เพราะเรื่องราวดี ๆ ยังมีอีกมากมาย ไม่ว่าวันไหน สายลมบนเขาค้อก็พัดเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นดินแดนแห่งสายลมทั้งที ก็ต้องมีดีมากกว่าความเย็นสบาย เกิดเป็นการสร้างสรรค์พลังงานสะอาดที่มากด้วยคุณค่า อีกทั้งยังเพลิดเพลินสายตาเมื่อได้มาเยือน แน่นอนว่าใครมาเขาค้อ ก็จะได้พบกับความอลังการของทุ่งกังหันลม ที่สวยงามน่าชม แต่จะไปรับลมชมกังหันกันที่ไหนดี หากไม่ขึ้นไปถึงทุ่งกังหันลม เราก็มีมุมที่แอบนิยมอยู่ในใจ ที่ไหนกันบ้าง ตามไปชม ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเขาค้อ ก็สามารถมองเห็นกังหันลม แลนด์มาร์คที่สร้างขึ้นเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2529  แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ด้านพลังงานทดแทน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการผลิตไฟฟ้าพลังลมแห่งนี้ จะถูกส่งต่อไปยังแหล่งรับซื้อที่ที่สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ดูแลโครงการโดย บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ประกอบด้วยกังหันลม 24 ต้น โดยจะใช้พื้นที่ 1 ไร่ต่อ