Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย Tag

เพราะการศึกษาในปัจจุบัน ไม่เพียงเน้นแค่ทฤษฎี หากแต่การที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะทำให้พวกเขามีประสบการณ์ที่ดี ประกอบกับการที่เมืองไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (senior complex) บีทียู มายโฮม (BTU Myhome) นอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น มีอายุยืนยาว มีความสุข มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดแล้ว ก็จะยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลของแพทย์พยาบาลมืออาชีพอีกด้วย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เล่าถึงแนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (senior complex) บีทียู มายโฮม (BTU Myhome) ว่า ในสังคมปัจจุบัน ปี 2564 เราจะมีผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 12 ล้านคน (จากประชากรทั้งสิ้น 67 ล้านคน) ในขณะที่ลูกๆ ต้องทำงาน พ่อ-แม่

มีไม่บ่อยครั้งที่ผลงานทางความคิดจะถูกส่งเสริมให้การลอกเลียน เพราะนี่ไม่ใช่ชิ้นงานเชิงพาณิชย์ ที่จะต้องหวงแหนกันเพื่อผลประโยชน์ แต่กลับได้ประโยชน์อีกมาก หากลอกเลียนกันเยอะๆ นี่อาจจะเป็นหนึ่งในการปูทางเพื่อรองรับสังคมของคนสูงวัย ที่คาดว่าจะมีปริมาณสูงขึ้นทุกปี เรื่องที่น่ายินดีก็คือ ประเทศใดที่มีสัดส่วนคนสูงอายุอยู่มาก มักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนา จะเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้สูงอายุอยู่น้อย อาจจะพอวิเคราะห์แบบไม่เจาะลึกได้ว่า นั่นคงเป็นการแสดงออกถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน คนแก่ที่มีสุขภาพดี ย่อมมาจากการดูแลตัวเองได้ดี การจะดูแลตัวเองได้ดี ก็มีส่วนมาจากการมีกิน มีใช้ และมีความสุข MeetThinks ได้ร่วมงาน มหกรรม Thailand Social Expo 2018 โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  จัดขึ้นในวันที่ 3-5 ส.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานนี้ได้รวบรวมความน่าสนใจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจจากบูธ “เมืองปันสุข” ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในปี พ.ศ. 2513 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ