Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ค่าอาหารสัตว์ Tag

ศูนย์บริบาลช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และโครงการช้างอีกมากต้องหยุดให้บริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งไม่ใช่เพียงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของช้างเหล่านี้ แต่อาจลามไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที คุณเล็ก แสงเดือน ชัยเลิศ เจ้าของศูนย์บริบาลช้าง และผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า “เชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสาหัสจนอาจส่งผลให้โครงการช้างต่างๆ ต้องปิดตัวอย่างถาวร ซึ่งจากการที่ไม่มีนักท่องเที่ยว ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูช้าง และการที่ช้างต้องถูกล่ามโซ่เนื่องจากช้างเริ่มทำร้ายกันเอง บางเชือกมีบาดแผลที่เกิดจากการช่วงชิงแย่งอาหาร ส่วนแม่ช้างที่กำลังท้องก็มีความเครียดสูง ไม่แข็งแรง ไม่สบายตัวเพราะไม่พอใจที่ถูกล่าม” ทั้งนี้เมื่อถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป คุณเล็กกล่าวว่า หากไม่ได้รับความช่วยเหลือในเร็ววัน ช้างเหล่านี้อาจทนต่อความหิวโหยไม่ไหวจนถึงขั้นเสียชีวิต หรืออาจถูกนำไปเดินขออาหารตามท้องถนน อีกทางเลือกคือขายให้กับสวนสัตว์หรือส่งกลับคืนไปยังธุรกิจค้าไม้ที่ช่วยเหลือมา ซึ่งในปี 2532 ได้มีการออกคำสั่งห้ามใช้แรงงานช้างอย่างการลากซุงสำหรับธุรกิจดังกล่าวเพราะถือเป็นการทารุณกรรม มันเป็นสิ่งที่ช้างเหล่านี้ไม่สมควรต้องเจอ แต่ก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินในเร็วๆ นี้ นอกจากนั้น ยังมีสัตว์กว่าสามพันชีวิตที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์บริบาลช้างล้วนต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พิการทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งการออกมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นค่าอาหารและยา รวมทั้งยังมีช้างหลายเชือกที่ต้องการการดูแลและให้ยาอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม