Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ความหลากหลายทางเพศ Tag

โกลบอล เซ็นเตอร์ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้การศึกษา การสนับสนุน การวิจัยและให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั่วโลก ชวนฉลองวันแห่งความสุขสากลหรือ International Day of Happiness ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดตัวปฏิทิน LGBTI+ หรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและความยุติธรรมทางสังคมเป็นครั้งแรกทั้งในภาคภาษาไทย (http://bit.ly/38ObssK) และภาคภาษาอังกฤษ (http://bit.ly/3cHNZKX) ปฏิทินกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT+ ได้รวบรวมเอาวันสำคัญ กิจกรรมเพื่อการรำลึกและเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการส่งเสริมมนุษยธรรมและความกลมเกลียวในสังคมเอาไว้ โดยหวังว่าอย่างน้อยจะเป็นการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอันดีให้เกิดขึ้นตลอดปี 2564 อันสอดคล้องกับภารกิจหลักของโกลบอล เซ็นเตอร์ในการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการศึกษาสำหรับเยาวชน LGBTI+ ทั้งหลายนั่นเอง กิจกรรมในปฏิทินเหล่านี้เน้นถึงความสุขที่แท้จริงที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการเติมเต็มโดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI+ หรือเพียงแค่มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นก็พอ ด้วยเหตุนี้ โกลบอล เซ็นเตอร์ (Global Center) จึงเปิดตัวแคมเปญให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกเขียนโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความสุขและใช้แฮชแท็ก #queerjoy เนื่องในวันแห่งความสุขสากล เป็นการสนับสนุนและบอกต่อกับทั้งโลกว่าพวกเขามีความสุขได้แม้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อันรวมถึง Lesbian (หญิงรักหญิง)