Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

คนวัย 50 อัพ Tag

เพราะการศึกษาในปัจจุบัน ไม่เพียงเน้นแค่ทฤษฎี หากแต่การที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะทำให้พวกเขามีประสบการณ์ที่ดี ประกอบกับการที่เมืองไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (senior complex) บีทียู มายโฮม (BTU Myhome) นอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น มีอายุยืนยาว มีความสุข มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดแล้ว ก็จะยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลของแพทย์พยาบาลมืออาชีพอีกด้วย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เล่าถึงแนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (senior complex) บีทียู มายโฮม (BTU Myhome) ว่า ในสังคมปัจจุบัน ปี 2564 เราจะมีผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 12 ล้านคน (จากประชากรทั้งสิ้น 67 ล้านคน) ในขณะที่ลูกๆ ต้องทำงาน พ่อ-แม่