Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

คณะสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน Tag

ครั้งแรกของโลกกับการค้นพบตุ๊กแกชนิดใหม่ “ตุ๊กแกประดับดาว” (Gekko pradapdao Meesook, Sumontha, Donbundit & Pauwels, 2021) ซึ่งค้นพบโดยคณะสำรวจสัตว์เลื้อยคลานบริเวณเขาหินปูนภาคกลาง นำทีมโดย ดร.วรวิทู มีสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ร่วมกับ นายมนตรี สุมณฑา นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง และ นางสาวณัฐสุดา ดรบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น [caption id="attachment_23352" align="aligncenter" width="900"] ดร.วรวิทู มีสุข[/caption] “ตุ๊กแกประดับดาว” (Gekko pradapdao Meesook, Sumontha, Donbundit & Pauwels,