Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การเติบโตของเวียดนาม Tag

เราได้ยินมาหลายปีแล้วว่า เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการลงทุน แม้แต่ชาวไทยก็ยังให้ความสนใจในการลงทุนในเวียดนาม เพราะนอกจากการเป็นฐานการผลิตที่มั่นเหมาะแล้ว ยังมีตลาดการบริโภคในประเทศขนาดใหญ่ และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้เวียดนามยังคงเติบโตเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง แม้ในช่วงโควิด-19 ก็ยังเป็นบวก นายฟัน จิ้ ทัน เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย กล่าวว่า แม้ว่าปี 2563 เศรษฐกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงบวก (GDP) ที่มีการเติบโตถึง 2.91 % ในปี 2020 เนื่องจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ตั้งแต่ช่วงแรก โดยอัตราการเติบโตของ GDP เวียดนามในช่วงปี 2559-2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.9% ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในโลก ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2564 สดใสโดยองค์กรการเงินระหว่างประเทศ อาทิ World Bank, International Monetary Fund, Asian