Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การกำกับดูแลกิจการที่ดี Tag

เนอวานา ไดอิ ได้รับเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างประจำปี 2564 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท.เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ “NVD” กล่าวว่า การที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ตอกย้ำการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) [caption id="attachment_25638" align="aligncenter"