Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ไปชื่น ไปชม ไอเดียรักษ์โลกเก๋ไก๋ ในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8  

หวดนึ่งข้าวเหนียวถูกย่อไซส์ให้เล็กลงพอที่จะตั้งไว้บนกระบอกไม้ไผ่ เป็นหนึ่งในไอเดียจาก “กาแฟช้างป่า” กาแฟเพื่อความยังยืนของชุมชน และเป็นมิตรกับช้างป่า จากอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาชนะจากกาบกล้วย

ภาชนะจากกาบกล้วย

นี่คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า “ดริปไม้ไผ่” หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่ผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีความเท่ เก๋ ไม่เหมือนใคร ในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ที่สวนสามพราน ซึ่งเป็นงานรวมพลังสังคมอินทรีย์ ที่นอกเหนือจากการได้มาช้อปปิ้งสินค้าทั้งของกินของใช้ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วประเทศแล้ว งานนี้ยังรวมองค์ความรู้ที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักในวิถีธรรมชาติ และเชื่อมั่นว่า พลังเล็ก ๆ ของสังคมอินทรีย์ที่ยังมีสัดส่วนที่น้อยมากในเมืองไทย จะค่อย ๆ ขยายตัวพร้อมก้าวสู่สังคมที่สุขใจยิ่ง ๆ ขึ้นไปในวงกว้าง

การห่อผักด้วยกาบของหัวปลี แล้วมัดด้วยเชือกจากไผ่

 อีกเรื่องราวที่น่าสนใจจากงานนี้ ก็คือไอเดียในการออกแบบสินค้า อาหาร ของกิน ของใช้  โดยเฉพาะบรรดาแพ็คเกจจิ้งจากธรรมชาติ ทั้งแบบดั้งเดิมและการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 17 กุมพาพันธ์ 2566 เป็นวันเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิธี พร้อมด้วย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. เข้าร่วมงาน รวมทั้งพันธมิตรของสังคมอินทรีย์อีกเป็นจำนวนมาก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิธีเปิดงาน  “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา…เพื่อโลก” กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 กล่าวว่า ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมในทุกด้านเราทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดการขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบใหม่ๆ ยิ่งเห็นได้ชัดว่าผู้คนให้ความสนใจการพึ่งพาตัวเอง เรื่องของสุขภาพองค์รวมมากขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารอินทรีย์เติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

รวมถึงเกิดกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์รายใหม่เพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสอันดีที่ในงานนี้ คนในห่วงโซ่อาหารอินทรีย์จากทั่วประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ออกไปในวงกว้าง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้มากขึ้น

อรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า  นอกจากจะเป็นการรวมพลังคนในห่วงโซ่สังคมอินทรีย์ที่ครบถ้วนมากที่สุด  คือมีทั้งเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลและจากเครือข่ายอื่นๆ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศกว่า 200 ราย มาร่วมกันในงาน ที่พร้อมแชร์องค์ความรู้ต่างๆ  เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ ขั้นตอนการได้รับการรับรองอย่างมีส่วนร่วม  (PGS)  เทคนิคการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง การแปรรูป การลดต้นทุน และพึ่งพาตนเองได้ 

ในงานนี้ยังมีการเปิดตัว “Organic Heroes” 19 คน ซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะทางที่ได้รับคัดเลือกมาเพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับทุกคนที่สนใจ

ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า  ททท.มีการผลักดันการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้การเดินทางมีความหมายกับชีวิต การเชื่อมโยงเรื่องอาหารอินทรีย์กับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับประเด็นการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ที่สร้างคุณค่าให้กับตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)  ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในงานนี้อยากชวนทุกคนมาที่บูธสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ซึ่งมีการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน  

รวมถึงเรื่องการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Food Waste Management and Circular Economy)  มาพบกับผู้ประกอบการธุรกิจ  MICE  รุ่นใหม่  ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือและเกิดนวัตกรรมความคิด นวัตกรรมอาหารใหม่ๆ ได้อีกมากมาย

รวมไฮไลต์งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8

โซน  A  สนุกกับการเลือกช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตลาดสุขใจ สดจากไร่ ใหม่จากสวน สินค้าอาหารปรุงสด มีบูธความรู้วิชาการ นิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ

โซน B  มีสินค้าหลากหลาย จากเครือข่ายตลาดสีเขียว และบูธ TOCA Platform ที่ชวนทุกคนมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สมัครสมาชิกรับ Earth Points 50 แต้ม นำไปแลกซื้อสินค้าและแลกรับโปรโมชั่นต่างๆ ภายในงาน และโซนนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ อาหาร ขยะพลาสติก เช่น จุดล้างถุง แยกขยะ รวมถึงรู้จักถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ by SCGP และร่วมสนุกไปกับ EVENTPASS application  ที่เปิดให้สมัครสมาชิก เล่นเกมส์ พร้อมลุ้นรับรางวัลอีกด้วย

โซน C ยังมีของดีให้ช้อป จากเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ ภายใต้ เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม สปก.  ซึ่งมีทั้งของสด ของแปรรูป มากมาย  รวมถึงมีสินค้างาน Art & Craft สุดชิคให้ช้อป และยังมีเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบหรือ Organic Heroes 19 คน ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มาร่วมแบ่งปันความรู้  เช่น การปลูกผัก การทำสวนผลไม้ การทำปศุสัตว์ รวมถึงการแปรรูปต่างๆ นอกจากนี้มีกิจกรรม Workshop สนุกๆ เช่น สาธิตการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวจากบุก เป็นต้น

ปิดท้ายที่โซน D แวะมาเดินชมบรรยากาศสบายๆ ในหมู่บ้านปฐม  ที่มีฐานเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์  ทั้งการทำปัจจัยการผลิต การแปรรูป   โดยคนที่มาเป็นครอบครัว มีเด็กเล็กๆ  งานนี้เป็นโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชาวนา แบบได้ทดลองทำจริง

ศิลปะการนวดไม้ไผ่จากล้านนาก็มาร่วมงานนี้ด้วย ไปทดลองกันได้ ผ่อนคลายดีจริง ๆ

งานสังคมสุขใจ   จัดขึ้นโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ   ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุน จากองค์กรต่างๆ ทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล PTTGC SCGP Rxv Wellness Village สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ

ต่างหู ศิลปะม้วนกระดาษ

 

 

งานสังคมสุขใจ เป็นงานประจำปี  หนึ่งปีมีครั้งเดียว  ปีนี้จัดต่อเนื่อง 3 วัน คือ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามโปรแกรมงานและข้อมูลการเดินทางได้ที่โทร. 034 322 588-93 หรือดูรายละเอียดที่ Facebook: งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai

Post a comment

19 + nine =